Bespovratne potpore za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti – Podmjera 6.2.

Česta pitanja i odgovori

Slijedom velikog broja Vaših upita na jednom mjestu donosimo razjašnjenje najčešćih nedoumica vezano za Natječaj iz mjere 6.2. za pokretanje ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti, za 2020.godinu.

Napominjemo da se službeno pitanja mogu postaviti putem web stranice Programa ruralnog razvoja. Odgovori objavljeni na službenoj web stranici obvezujući su i relevantni.

Zašto moramo biti poljoprivrednici ako želimo ulagati u turizam?

Svaki natječaj za bespovratne potpore ima svoju svrhu i cilj(eve). Također, svaki natječaj je temeljen na određenom programu, s kojim mora biti usklađen. Ove potpore dodjeljuju se temeljem mjere 6. podmjere 6.2 Programa ruralnog razvoja, koja definira poticanje pokretanja dopunskih, nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja, pa je to i svrha ovog natječaja, kojim se mjera provodi.

Imam d.o.o. koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom, imamo registriranu djelatnost poljoprivrede i osnovani smo 2013.godine. Možemo li se javiti na natječaj? 

Nije dovoljno imati registriranu djelatnost poljoprivrede, pa niti baviti se istom, već je potrebno biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, najmanje 12 mjeseci u trenutku prijave na natječaj, s ekonomskom veličinom od minimalno 1.000 eura.

Je li mjera 6.2. mjera za obnovu starih kuća u selima? Uložili bi kao fizičke osobe u obnovu kuće a onda bi počeli iznajmljvati turistima? Imamo zemlju na kojoj uzgajamo za svoje potrebe, ako je potrebno možemo otvoriti OPG. 

Na natječaj se mogu javiti samo poljoprivredna gospodarstva registrirana barem 12 mjeseci na dan prijave projekta.  Cilj mjere nije obnova starih kuća već  ulaganje u poslovanje i zapošljavanje, odnosno kako je gore navedeno pokretanja dopunskih, nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta.

Nije li ovo mjera za pokretanje djelatnosti? Zašto se onda traži godinu dana upisa u upisnik?

Odgovor kao gore. Mjera 6.2. namijenjena je pokretanja dopunskih, nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta. “Pokretanje” se odnosi na dopunske djelatnosti

Zanima me da li kao privatni iznajmljivač isto imam pravo na potporu?

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj iz podmjere 6.2. moraju biti POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci, na dan predaje projekta, a ekonomska veličina gospodarstva mora biti minimalno 1.000 eura.  U Upisnik mogu biti upisani OPG-ovi, obrti i pravne osobe. Privatni iznajmljivač (iznajmljivač u domaćinstvu) stoga ne može biti prihvatljivi prijavitelj na ovaj natječaj. Nadalje: Pravo na potporu ne postoji; postoji samo pravo na prijavu, koje imaju prihvatljivi prijavitelji, definirani natječajem.

Imamo OPG i apartmane. Apartmane iznajmljujemo odvojeno od OPG, kao iznajmljivači u domaćinstvu. Znamo za identične slučajeve koji su dobili 50000 eura a sada smo dobili odgovor da to nije moguće. Možete li provjeriti i objasniti nam?  

Na prvom natječaju  2018.godine to je bilo moguće a na novom natječaju za istu mjeru u 2020.godini nije. Izmijenjeni su uvjeti te ni nositelj niti članovi OPG-a nisu prihvatljivi ako se već bave djelatnošću turizma, bilo u sklopu OPG bilo nevezano za OPG. Da bi OPG bio prihvatljiv nitko od članova/nositelja gospodarstva ne smije imati rješenje za iznajmljivanje u domaćinstvu, kao ni obrt ili poduzeće za bilo kakve ugostiteljske ili turističke djelatnosti (primjer: apartmani, hotel, caffe bar, restoran, turistička agencija…).

Na jednak način primjenjuje se i na druge nepoljoprivredne djelatnosti.

Naše je naselje interesantno turistima što očigledno nije prepoznato. Zbog čega smo isključeni iz natječaja?

Natječaj donosi Ministarstvo poljoprivrede i definira prihvatljiva i neprihvatljiva naselja za ulaganje. Prihvatljiva su naselja koja imaju manje od 5.000 stanovnika, nemaju izlaz na more (osim naselja na otocima i poluotoku Pelješcu, koja su prihvatljiva i ako izlaze na more). Također, naselje u kojem se provodi projekt mora se nalaziti u istoj općini / gradu u kojem je sjedište OPG-a (dakle, i prebivalište nositelja) ili u susjednoj općini / gradu.

Općina … ima više od 5.000 stanovnika ali malo naselje u kojem bi gradili objekt gotovo je nenaseljeno, ima tek nekoliko stanovnika, koji tu ne borave cijele godine. To malo naselje je odmah uz jedno veće ali mislimo da bi se moglo priznati kao zasebno naselje. Je li naša ideja prihvatljiva?   

Uvjet “ne više od 5.000 stanovnika” odnosi se na naselje. Pritom nije važan broj stanovnika općine / grada. Napominjemo da se naselja kao i njihov broj stanovnika razvrstavaju po službenim evidencijama prema zadnjem Popisu stanovništva.

U naselju XY imamo napušteno imanje  s voćnjakom i  s kućama koje su razrušene u ratu. Voćnjak obrađujemo i imamo OPG ali stanujemo u Zagrebu. Željeli bi obnoviti kuću u selu, napraviti od nje kuću za odmor koju bi iznajmljivali i bavili se ruralnim turizmom. Možemo li se prijaviti na mjeru 6.2.1.? 

Ne, jer naselje u kojem se provodi projekt mora se nalaziti u istoj općini / gradu u kojem je sjedište OPG-a (dakle, i prebivalište nositelja) ili u susjednoj općini / gradu, jer je tako propisano natječajem.

Imam u planu pokrenuti posao prerade odnosno sušenja i pakiranja mesa. Može li se to financirati putem mjere 6.2.?

Rezultat prerade mora biti proizvod koji se ne nalazi na Popisu poljoprivrednih proizvoda, tj. rezultat prerade mora biti nepoljoprivredni proizvod. Za preradu čiji je rezultat poljoprivredni proizvod  namijenjena je podmjera 4.2. tip operacije 4.2.1. 

Proizvodnja voćnih likera? Je li prihvatljiva za mjeru 6.2.1.?

Projekti pokretanja proizvodnje voćnih likera na gospodarstvu prihvatljivi su u sklopu natječaja za podmjeru 6.2., budući da se isti ne nalaze na Popisu poljoprivrednih proizvoda.

Planiramo registrirati Kamp odmorište – robinzonski smještaj na OPG.  Naša ideja ne uklapa se u prostorni plan ali do kraja provedbe projekta sigurno će biti riješeno. Možemo li se prijaviti na natječaj?

Sva ulaganja moraju biti u skladu s prostornim planom već u fazi prijave projekta.

Što znači pismo namjere banke koje treba priložiti uz prijavu?

Izmjenama Natječaja pismo namjere banke izostavljeno je s popisa obvezne dokumentacije i ne treba ga priložiti.

Mora li član OPG-a kada se zaposli na OPG-u sebi isplaćivati plaću i koliku? 

Nositelj ili član OPG-a “zaposlen” na OPG-u odnosno osiguran po tom osnovu mora si uplaćivati doprinose za obvezna osiguranja. Više    Svim ostalim zaposlenicima obračunava se i isplaćuje plaća.

Jesu li troškovi za usluge konzultanta prihvatljivi, mogu li se uračunati u potporu? 

Da. U cijelosti.

Mogu li se prijaviti na ovu mjeru ako sam dobio potporu iz mjere 6.3.1. 15.000 eura? 

Da, uz ispunjavanje svih drugih uvjeta.

Moram li imati građevinsku dozvolu?

U fazi prijave na natječaj iz podmjere 6.2. nije potrebno imati građevinsku dozvolu. Za aktivnosti gradnje / rekonstrukcije objekta potrebno je imati idejni projekt s troškovnikom.

Ako dobijemo potporu moramo ući u sustav PDV-a? 

Ne. Korisnik koji ostvari potporu iz podmjere 6.2. mora po provedbi projekta biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) što znači postati obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit. OPG-ovi su u pravilu obveznici poreza na dohodak. Obrti i poduzeća su svakako, danom osnivanja upisani u RPO.

U sustav PDV-a po sili zakona ulazi se, nevezano za ovaj natječaj, nakon prelaska limita od 300.000 kn prihoda, s tim da i ostali mogu ući dobrovoljno.

Imamo u planu obnoviti kuću, i registrirati dopunsku djelatnost ruralnog turizma i proizvodnje ulja od smilja na OPG. Smatramo da je naš projekt vrlo kvalitetan, jer je kuća na zaštićenom području i spomenik je kulture, i jer uključuje kombinaciju turizma i proizvodnje autohtonih proizvoda te da bi zbog toga mogao ostvariti visoke bodove.  

Bodovi su definirani prilogom 2. Natječaja. Ništa osim unaprijed definiranih kriterija ne može donijeti niti jedan dodatni bod. Također, kombinacija dvaju ili više sektora u jednom projektu nije dopuštena. Putem mjere 6.2. može se pokretati samo jedna nepoljoprivredna djelatnost u ruralnoj sredini.