Gotovo 32 milijuna eura potpore poljoprivrednicima i MSP

Mjera 22 Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 31.853.474,02 eura.

Osim ispunjavanja uvjeta Natječaja, za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 22 potrebno je biti upisan u Evidenciju korisnika potpora PRR najkasnije do 10.veljače 2023.godine.

Objavljeni natječaji:

Natječaj je zatvoren 15.02.2023.

Natječaj za poljoprivrednike

Prihvatljivi korisnici: Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. koji sudjeluju u:

a) podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili
b) mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini.


Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Natječaj za MSP

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća

  • Registrirana za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva najkasnije 1. siječnja 2021. godine (pri čemu rezultat preradbenog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora)
  • Upisani u:

a) Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili
b) odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje) ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata (Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata) i/ili
c) Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili
d) registru proizvođača predmeta opće uporabe (kozmetički proizvodi) u nadležnosti Ministarstva zdravstva.
Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Izračun potpore:

Iznos paušalne potpore izračunava temeljem smanjenja primitaka/prihoda korisnika u 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu.

Uzimajući u obzir %-tno smanjenje primitaka/prihoda, paušalna potpora po korisniku iznosi kako slijedi:

a) 10% – 20% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 5.000 EUR
b) 20,01% -30% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 10.000 EUR
c) 30,01% – 40% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 15.000 EUR
d) 40,01% – 50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 20.000 EUR
e) >50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 25.000 EUR.

Isključenja:

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na učinke invazije Rusije na Ukrajinu nije prihvatljiv korisnik u oba objavljena Natječaja.

Drugi instrumenti potpore uključuju:

a) Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim kriznim okvirom – odjeljci 2.1 i 2.2
b) Program dodjele potpora HBOR-a – TCF – 2.1 2.3
c) Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.