Novi LAG Natječaj za Mjeru 6.3.1.

15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

LAG Škoji objavila je novi natječaj za LRS tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Putem natječaja dodjeljuju se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a za kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, objekte, kupnju zemljišta, nove nasade i druga ulaganja u poljoprivredi.

Prijave se zaprimaju od 05.05.2022. do 30.06.2022. godine. Projekti se rangiraju po bodovima, prema kriterijima bodovanja, a u slučaju da dva ili više projekta ostvaruju jednaki broj bodova prednost se određuje po vremenu predaje. Za više informacija i konzultantske usluge u prijavi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju.

Više u nastavku:

Mjera 6.3.1. LAG Škoji

Prihvatljivi korisnici: Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi prijavitelji za Mjeru 6.3.1. su mala poljoprivredna gospodarstva (SOPG, OPG, poljoprivredni obrti i poduzeća te zadruge) ekonomske veličine između 2.000 i 7.999 eura, koja imaju sjedište na području LAG Škoji i to: 

  • Općine: Jelsa, Sućuraj i Šolta
  • Gradovi: Hvar, Komiža, Stari Grad i Vis

rojekti se također moraju provoditi na području LAG-a.

Prihvatljiva ulaganja: Što se može financirati iz potpore?

Putem natječaja za Mjeru 6.3.1. dodjeljuju se bespovratne potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, objekte, kupnju zemljišta, nove nasade i druga ulaganja u poljoprivredi. Prihvatljiva je kupnja rabljenih traktora, do 10 godina starosti.

Iznosi bespovratne potpore

Bespovratna potpora iz Mjere 6 Tip operacije 6.3.1. iznosi 15.000 eura, u protuvrijednosti u kunama, za 100% vrijednosti ulaganja, do navedenog iznosa.

Prijavite se na natječaj

Prijave se zaprimaju od 05.05.2022. do 30.06.2022. godine. Projekti se rangiraju po bodovima temeljem kriterija bodovanja, a u slučaju da dva ili više projekta ostvare jednak broj bodova prednost se određuje prema vremenu predaje. Za više informacija i konzultantske usluge u prijavi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju.