Mjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice

20 milijuna kuna za ulaganja u male klaonice

Aktualno: 1.7. 2022. Objavljen natječaj za M4.2.1. Male klaonice 2

Krajem travnja 2022. godine zatvoreno je e-javno savjetovanje za novi natječaj iz Mjere 4 Programa ruralnog razvoja: Podmjera 4.2. Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice.

Putem natječaja dodjeljivat će se bepovratne potpore u iznosu od 15.000 € do 200.000 € za izgradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje objekata malih klaonica te kupnju pokretnih klaonica. Intenzitet potpore je 50% a ukupna predviđena alokacija za natječaj je 20.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji su dvije skupine pravnih i fizičkih osoba u rangu mikro ili malih poduzeća:

  • koje imaju pravomoćno odobrenje za preradu koja je predmet ulaganja te upisane u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla, sve najkasnije do 07.04. 2022.
  • koje ne zadovoljavaju ovaj uvjet, ako su najmanje od 07.04.2021. upisane u Upisnik poljoprivrednika, uz obvezu ishođenja odobrenja po provedbi projekta.

Objava natječaja očekuje se uskoro. Ukoliko ste zainteresirani za natječaj, stojimo na raspolaganju za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.