Mjera 4 Tip operacije 4.1.2. Za sektor mliječnog govedarstva

Potpore za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva M 4.1.2.

Agencija za plaćanja objavila je novi natječaj za Mjeru 4. Podmjeru 4.1.2. Tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš za sektor mliječnog govedarstva. Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore do 300.000 eura.

Natječaj je namijenjen isključivo korisnicima koji se prijavljuju i na Natječaj 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva za ulaganja koja su povezana.

Putem natječaja financirat će se ulaganja u skladišne kapacitete za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje, strojevi za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (utovarivači, cisterne, prikolice, rasipači/razbacivači, deponatori/aplikatori), prateći nematerijalni troškovi (računalni programi i drugo) te opći troškovi (konzultantske usluge, projektno-tehnička dokumentacija i ostalo).

Prijave projekata zaprimaju se od 09.05. do 28.08. 2022. godine do 12:00 sati  a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak prikupljanja ponuda putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt

Više o natječaju u nastavku

4.1.2. Zbrinjavanje i rukovanje stajskog gnoja

Prihvatljivi korisnici

Natječaj je namijenjen isključivo korisnicima koji se prijavljuju i na Natječaj 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva za ulaganja koja su povezana.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Registar poreznih obveznika (Porez na dohodak / dobit), i Upisnik poljoprivrednika (najkasnije od 06.12. 2020.g., a mladi poljoprivrednici do 6.12. 2021.).

Pravne osobe moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave te imati najmanje jednog zaposlenika (puna godišnja satnica) za zadnje odobreno financijsko razdoblje. Izuzetak: Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljiva ulaganja

  • skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
  • strojevi za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (mini utovarivač, teleskopski utovarivač, cisterna za gnojnicu, prikolica, aplikatori/deponatori, rasipači…)
  • nematerijalni troškovi (računalni programi i drugo)
  • opći troškovi (konzultantske usluge pripreme poslovnog plana, dokumentacije nabave i vođenja projekta, projektno-tehnička dokumentacija i otsalo)

Iznos i intenzitet potpore

  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 30.000.000,00 kuna
  • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
  • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 300.000 eura.

Prijave na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 09.05. do 28.08. 2022. godine, Planirate li se prijaviti na natječaj kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 4.1.1.