Bespovratne potpore za izgradnju i opremanje

1,9 milijardi kuna za izgradnju i opremanje poslovnih objekata

Aktualno 1.srpnja 2022: Objavljen Natječaj Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Za 2022.godinu najavljen je natječaj Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo, za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje poslovnih objekata.

Putem natječaja financirat će se s ukupno 1,9 milijardi kuna ulaganja MSP usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu (kružno gospodarstvo) uz prihvatljive troškove izgradnju ili rekonstrukciju objekata, kupnju opreme, usavršavanje zaposlenika i dr. Ovaj i drugi natječaji za poduzetnike u 2022.godini provode se na temelju Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Prihvatljivi će biti projekti visoke razine spremnosti, s pripremljenom dokumentacijom i ispunjenim zakonskim i drugim uvjetima za provedbu te je nužno s pripremom projekta početi na vrijeme. Razmišljate li o prijavi i potrebne su Vam konzultantske usluge, a prije svega želite provjeriti prihvatljivost, za sve dostupne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Više o uvjetima natječaja u nastavku, uz napomenu da je natječaj u fazi najave te su podaci podložni izmjenama do objave natječaja.

Izgradnja i opremanje poslovnih objekata

Prihvatljivi prijavitelji

Mala, srednja i srednje kapitalizirana poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju.

Bespovratna sredstva dodijelit će se samo financijski održivim poduzećima iz navedenih prihvatljivih sektora

Prihvatljivi projekti

planirana ulaganja doprinose jednom ili više sljedećih ciljeva:

 • promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizacija i smanjenje emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

Očekivani učinak ulaganja je utjecaj na smanjenje štetnih emisija za minimalno 20%. Ulaganje treba biti u skladu sa Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030., s pogledom na 2050. i s nacionalna razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • potpore za usavršavanje zaposlenih
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • potporne aktivnosti provedbe projekta

Iznosi potpore za izgradnju i opremanje

 • Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn
 • Najveći iznos potpore za MSP: do 7.500.000 kn
 • Najveći iznos potpore za srednje kapitalizirana poduzeća: do 35.000.000 kn
 • Intenzitet potpore: 20% do 50%

Objava natječaja i prijava projekta

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje poslovnih objekata je najavljen za 2022.godinu.

Prihvatljivi će biti projekti visoke razine spremnosti, s pripremljenom dokumentacijom i ispunjenim zakonskim i drugim uvjetima za provedbu te je nužno s pripremom projekta početi na vrijeme. Razmišljate li o prijavi i potrebne su Vam konzultantske usluge, a prije svega želite provjeriti prihvatljivost, za sve dostupne informacije stojimo Vam na raspolaganju.