Donacije za projekte udruga i organizacija civilnog društva

HEP donacije 2022.godine

HEP Hrvatska elektroprivreda objavila je svoj Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini. Putem natječaja dodjeljivat će se donacije za projekte iz definiranih područja. Donacije iznose od 2.000 do 35.000 kuna a rok za prijavu je 22.ožujka 2022.godine.

Područja

Predmet natječaja je dodjela donacija za projekte iz područja:

  • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
  • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
  • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
  • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
  • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
  • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice)

Prijavitelji moraju ispunjavati opće uvjete i biti registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja – na koje se odnosi projekt. Ukupna vrijednost Natječaja

Iznosi

  • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna
  • Iznosi potpore: Minimalno 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna po jednom projektu
  • Planirani broj projekata: Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata

Način prijave i rokovi

Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio. Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2022. godinu
Prijave se podnosi od 21. 02. do 22. 03. 2022. godine do 16:00 sati