Natječaj u najavi: Bespovratne potpore za digitalizaciju

206 milijuna kuna za digitalizaciju MSP

Aktualno: 24.06.2022. Objavljen natječaj Bespovratne potpore za digitalizaciju

Za 2022.godinu najavljeno je više natječaja kojima je svrha digitalna transformacija MSP u Hrvatskoj. Osim natječaja Bespovratne potpore za digitalizaciju planirani su i natječaji za dodjelu vaučera za digitalizaciju. Natječaji će se raspisivati temeljem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) vrijednog 9,9 milijuna eura. U nastavku više o najavljenom natječaju:

Prihvatljivi troškovi

Oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu, troškovi vanjskih davatelja usluga, dodatni režijski troškovi i ostali izdatci poslovanja.

Iznosi potpore

  • Ukupan proračun iznosi 206.000.000 kn, za ukupno 3 planirana natječaja (68.666.66 kn po svakom pojedinom natječaju) Programom je planirano obuhvatiti do 275 MSP-ova u tri natječja/ poziva (92 MSP-ova po jednom natječaju-pozivu)
  • Maksimalni iznos potpore po projektu: 750.000 kuna
  • Intenzitet potpore: Do 85%

Prihvatljivi projekt digitalizacije poslovanja uključuje sljedeće:

  • uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
  • vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Projekt mora uključivati određenu razinu inovacija i rizika i ne smije biti usredotočen na rutinske operativne promjene ili prilagodbe poslovanja zbog promjena propisa.

Primjeri uvođenja novih proizvodnih postupaka ili načina isporuke:

(a) projektiranje, postavljanje i/ili konfiguriranje novog postupka proizvodnje ili isporuke ili sustava

(b) razvoj (ili nerutinsko prilagođavanje) softverskih sustava za novi postupak proizvodnje ili isporuke, uključujući digitalizaciju postojećih proizvoda

(c) značajna automatizacija postojećih ručnih sustava proizvodnje ili isporuke radi potrebe skaliranja.

Primjeri uvođenja novog organizacijskog postupka:

(a) uvođenje sustava inovacija ili kontinuiranog poboljšanja širom organizacije,

(b) uvođenje novih načina razvoja proizvoda ili usluga ili digitalizaciju postojećih proizvoda koji su projektirani i stvoreni u suradnji s kupcem/dobavljačem/partnerom,

(c) provedbu novih modela poslovanja ili povećanja vrijednosti koji se značajno razlikuju od postojećih.

Tvrtke koje primaju potporu u okviru ove mjere će trebati dokazati da neće koristiti sredstva za povećanje emisija stakleničkih plinova ako ulažu u kapacitete servera ili bilo koju drugu vrstu opreme koja troši veće količine energije. To se može dokazati planovima za kupnju obnovljivih izvora energije, emisijskim kreditima ili na druge načine (što će se naknadno i nadzirati).

Objava natječaja

Planirana je objava ukupno 3 natječaja za digitalizaciju MSP a prva objava očekuje se u II.kvartalu 2022.godine. Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta ili trebate više informacija kontaktirajte nas: