Za 2022.godinu u planu je objava natječaja za bespovratna sredstva Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Natječaj se raspisuje temeljem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a objava je planirana za 1.kvartal 2022.godine.

Ciljna skupina su MSP te ostale pravne i fizičke osobe u području kulturnih i kreativnih industrija a za provedbu je planiran iznos od 250.000.000 kn. Više o natječaju u nastavku.

Kulturne i kreativne industrije

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Ciljna skupina su Mikro, mala i srednja poduzeća, te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 250.000.000 kn.

Iznos bespovratne potpore po pojedinačnom projektu 2.489.192 kn

Intenzitet potpore: 35%

Planirani broj financiranih projekata: 100

Planirana prosječna pojedinačna vrijednost projekt: 7.111.978 kn

Prihvatljive aktivnosti: unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.