Natječaj u najavi: Potpore za inovativna startup poduzeća

141.700.000 kn za novoosnovana MSP

Novo: 1.04. 2022. godine Objavljen natječaj BP za novoosnovan poduzeća

Za 2022.godinu najavljen je veći broj natječaja za bespovratna sredstva za poduzetnike, temeljem Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Fokus je na digitalizaciji, razvoju inovacija i zaštiti okoliša, a među najavljenim natječajima je i Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća.

Pogledajte i druge najavljene natječaje za poduzetnike u 2022.godini

Novoosnovana poduzeća, u smislu ovog Natječaja, su poslovni subjekti registrirani prije manje od pet godina, koji nisu nastali spajanjem, u visokotehnološkim sektorima te sektorima baziranim na znanju. Prihvatljiva su poduzeća koja imaju donekle definiran tim, s dokazivim potencijalom razvoja novih proizvoda/usluga s tržišnim potencijalom ili koja ulažu u istraživanje i razvoj. Fokus je na inovativnim projektima s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji.

Bespovratne potpore u iznosu do najviše 1.000.000 kuna po projektu dodjeljivat će se projektima  čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8. 

Više o natječaju za novoosnovana poduzeća u nastavku. Novo: 1.04. 2022. godine Objavljen natječaj BP za novoosnovan poduzeća

Bespovratna sredstva za startupove

Prihvatljivi prijavitelji 

Ciljna skupina su novoosnovana poduzeća koja

  • su registrirana najviše do pet godina  i nisu nastali spajanjem (Opća uredba o skupnom izuzeću (engl. General Block Exemption Regulation – GBER),
  • djeluju u visokotehnološkim sektorima i  sektorima baziranim na znanju
  • inovativna su mikro, mala ili srednja poduzeća (MSP)
  • imaju donekle definiran tim  
  • koji:

a) će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal – što je potrebno dokazati tijekom postupka odabira   ili

(b) čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10% njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora.

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti su inovativni projekti zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8.

Prihvatljive aktivnosti su nadogradnju, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta, ispitivanja, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva, vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje…

Iznos potpore

  • Ukupno raspoloživi iznos: 141.700.000
  • Maksimalni iznos bespovratne potpore po projektu 1.000.000 kuna
  • Intenzitet potpore: Do 75%

Objava natječaja

Planirana je objava ukupno 3 natječaja za novoosnovana poduzeća u visoko tehnološkim sektorima, a prva objava očekuje se u I.kvartalu 2022.godine. Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta ili trebate više informacija stojimo Vam na raspolaganju: