Objavljeni natječaji za Mjeru 6.3.1. i 6.1.1.

Mjera 6.3.1. i Mjera 6.1.1. Objavljeni natječaji za 2021.godinu

Natječaji su zatvoreni.

Agencija za plaćanja objavila je 12.listopada 2021.godine dva nova natječaj za provedbu mjere 6. Programa ruralnog razvoja i to dugo očekivane natječaje za

2. Izmjene od 10.01.2021.: Prijave se podnose do 31. 01. 2022.

1. Izmjene: Prijave se podnose do 17.01.2022.

Prijave na oba natječaja podnose se od 15. 11. 2021. do 28. 12. 2021.

Novosti u odnosu na ranije natječaje

 • Projekt mora uključivati sljedeće aktivnosti/troškove:
  • povećanje gospodarstva za minimalno 25% kod mjere 6.3.1. a 10% kod mjere 6.1.1., u odnosu na trenutnu ekonomsku veličinu. (Primjer aktivnosti: Kupnja životinja ili kupnja zemljišta+kupnja sadnica i podizanje novog trajnog nasada ili podizanje plastenika ili zamjena kultura, pod uvjetom da su nove kulture veće SO i da će se ostvariti učinak povećanja ukupnog SO) – obvezna aktivnost
  • obnovljivi izvori energije i/ili  digitalna poljoprivreda (razna oprema koja je specificirana u natječaju) – barem jedna od ove dvije aktivnosti je obvezna
  • Za t.o. 6.3.1.  minimalno 1/2 iznosa potpore mora se odnositi na navedene aktivnosti/ttoškove.
 • Rezultat projekta mora biti povećanje ekonomske veličine: Kod Mjere 6.3. za najmanje 25%; a kod Mjere 6.1.1. za najmanje 10%
 • Ostale aktivnosti mogu biti kupnja (isključivo nove) poljoprivredne mehanizacije, opreme i strojeva, ulaganje u objekte i dr., a sve to samo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju 
 • Svaki korisnik može ulagati samo u jedan sektor, a isključeni su: cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnici i puževi.
 • Za tip operacije 6.1.1. izostavljena je opcija potpore od 20.000 eura bez obveze poreza i doprinosa.
 • Za tip operacije 6.1.1. predviđena je samo potpora od 50.000 eura, uz obvezu zapošljavanja / plaćanja punih doprinosa i upisa gospodarstva u RPO od podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu do isteka najmanje tri godine, umjesto pet godina, koliko je do sada bilo propisano.
 • Sve obveze, po oba natječaja, prestaju također nakon tri godine, umjesto pet godina.

Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć.