Novi natječaji za Mjeru 4 Podmjera 4.1.

Otvoreno e-savjetovanje za tri nova natječaja iz Mjere 4

Tri nova natječaja za bespovratna sredstva iz Mjere 4, Podmjere 4.1. Programa ruralnog razvoja objavljena su ovoga tjedna na e-javnom savjetovanju. Za prijedloge, primjedbe i komentare dostupni su nacrti za natječaje

  • Mjera 4. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava: Ulaganja u tov svinja
  • Mjera 4. Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i
  • Mjera 4. Tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije.

Nedavno je provedeno i e-javno savjetovanje za još jedan natječaj iz Mjere 4. i to Tip operacije 4.1.1. Ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju., za koji se uskoro očekuje i objava natječaja.

Bespovratne potpore do 3 milijuna eura

Za ulaganja u tov svinja putem mjere 4.1.1. predviđene su bespovratne potpore od najmanje 5.000 € do najviše 250.000 € za mikro, male i srednje korisnike te 3.000.000 € za velike korisnike a ukupan raspoloživi iznos za natječaj je 200 milijuna kuna.

67 milijuna kuna predviđeno je za provedbu mjere 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš a putem natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u rasponu od 5.000 € do 300.000 eura.

Bespovratne potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije iz Mjere 4.1.1. dodjeljivat će u iznosu od 5.000 do 1.000.000 €, a ukupan raspoloživi iznos za ovaj natječaj je 141.865.200,00 kuna.

Uskoro objava više natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se uključe u kreiranje natječaja svojim prijedlozima, primjedbama i komentarima, na portalu e-javnog savjetovanja do 20. prosinca 2021.godine.

Po zatvaranju savjetovanja očekuje se i objava natječaja te otvaranje roka za prijave. Prema ažuriranom Planu objave natječaja do kraja godine očekuje se objava više natječaja iz Mjere 4. kao i natječaj za Mjeru 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva, za koji je također nacrt objavljen na portalu e-javnog savjetovanja.