Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. Natječaj LAG Šumanovci

Potpore od 15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Natječaj je zatvoren.

Lokalna akcijska grupa (LAG) Šumanovci objavila je natječaj za LRS LAG-a za TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. Prijave se podnose od 27.10.2021.- 10.12.2021. godine.

Putem Natječaja dodjeljuju se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) malim poljoprivrednim gospodarstvima, za kupnju mehanizacije i opreme i druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu.

Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječaju dopušteno je kupovati rabljene ili traktore (do 10 godina starosti) i novu drugu opremu za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Također, dopuštena su i ulaganja u preradu, a korisnici biraju jednu ili više od dopuštenih aktivnosti te nema obveznih ulaganja u povećanje, OIE i digitalnu opremu, kao što je to na nacionalnom natječaju.

Objavljen novi nacionalni natječaj za mjeru 6.3.1.

Korisnici potpore: Tko se može prijaviti na LAG natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, poljoprivredni obrti ili poduzeća te zadruge) ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, registrirana najkasnije do 1.10.2021.godine, s područja LAG obuhvata i to:

 • Općine: Drenovci, Gunja, Vrbanja, Bošnjaci i Štitar te Grad Županja

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Izračunajte ekonomsku veličinu gospodarstva: EVPG_kalkulator _

Ukoliko više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje.

Iznos bespovratne potpore

 • Iznos potpore: Putem natječaja za mjeru 6.3.1. dodjeljivat će se potpore u iznosu od  15.000 eura bespovratno (113.278,50 kn) po jednom projektu.
 • Intenzitet potpore: Potpore se dodjeljuju za 100% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 2 039 013,00 kuna,

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: Što se može financirati iz potpore?

Bespovratna potpora može se iskoristiti za jednu ili više od sljedećih aktivnosti/troškova:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (prihvatljiva je NOVA mehanizacija, oprema i strojevi, izuzev traktora, koji mogu biti rabljeni, starosti do 10 godina, pod uvjetom da su boljih tehničkih karakteristika i noviji, od postojećeg na gospodarstvu)
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Prijave se podnose od 27.10. do 10.12.2021. godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovome LAG Natječaju iznosi 2,039. 013,00 kuna a potpora po jednom projektu iznosi 15.000 eura bespovratno.