Mjera 4.1.1. Trajni nasadi i Vinogradi: Produljenje roka

Produljen rok za dva natječaj iz Mjere 4.1.1.

Agencija za plaćanja objavila je 16.rujna 2021. izmjene natječaja za Mjeru 4 Tip operacije 4.1.1. Višegodišnji nasadi i Vinogradi Stolne sorte. Izmjenama se rok za prijavu produljuje do 29.listopada 2021.godine.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i u Registar poreznih obveznika najmanje 12 mjeseci prije objave nacrta natječaja (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće), ekonomske veličine najmanje 6.000 € SO. Pravne osobe moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu.

Prihvatljiva ulaganja su podizanje ili restrukturiranje trajnih nasada voćnih vrsta, odnosno vinograda stolnih kultivara, uključujući pripremu zemljišta, kupnju sadnica, podizanje nasada ili plastenika za jagode, kao i opremanje istih (sustavi za navodnjavanje, protugradna zaštita…)

Prihvatljiva su i ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, gospodarska vozila i drugo.

Troškovi dokumentacije, uključujući i konzultantske usluge, također su prihvatljivi.

Iznosi bespovratne potpore: Najveći iznos potpore za tip operacije 4.1.1. Višegodišnji nasadi je 750.000 eura, a za 4.1.1. Vinogradi stolnih kultivara 500.000 eura. Intenzitet potpore je za područja PPO, ZPO i GPP te za sve mlade poljoprivrednike 70%, a za ostale 50% prihvatljivih troškova projekta.


Više detalja o oba natječaja možete pronaći i na poveznicama: Mjera 4.1.1. Višegodišnji nasadi i Mjera 4.1.1. Vinogradi stolnih sorti.