Energetska obnova obiteljskih kuća Objavljen natječaj za 2021.godinu

Novi natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Objavljen je novi natječaj – Javni poziv (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća, za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu. Natječaj je otvoren od 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, a prijave se podnose putem sustava za e-prijavu.

Energetska obnova obiteljskih kuća 2021.

Mjere koje se sufinanciraju:

 • A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uz provedbu jedne od sljedećih Mjera Mjera M2 ili M3 :
  • M2 Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije što uključuje: M2.1. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP≤ 2150); M2.2. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima ili M2.3. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode ili
  • M3 Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu: M3.1. Izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu
 • A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće uz provedbu jedne od sljedećih Mjera:
  • M1.1.1. Vanjski zid
  • M1.1.2. Ravni krov;
  • M1.1.3. Kosi krov
  • M1.1.4. Pod na tlu
  • M1.1.5. Strop iznad vanjskog zraka, strop iznad garaže
  • M1.1.6. Zid prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C
  • M1.1.7. Strop prema negrijanim prostorijama M1.1.8. Strop prema provjetravanom tavanu
  • M1.2.1. Zamjena vanjske stolarije
 • A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije uz provedbu jedne od Mjera M2 ili M3 (kao gore)

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljska kuća u smislu ovog Programa je zgrada u kojoj je

 • više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te
 • zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice i/ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. ​

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • Za Mjere A1. i A2. : D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj
 • Za Mjeru A3: C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj

Iznos sufinanciranje:

 • Aktivnosti (mjere) A1 i A2 će se sufinancirati s do 60% bespovratnih sredstava
 • Aktivnosti A3 sufinancirat će se s do 40, 60 ili 80%, ovisno o lokaciji.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.