Objavljen novi natječaj za Mjeru 4.1.1. Višegodišnji nasadi

Bespovratna sredstva za podizanje i restrukturiranje trajnih nasada

Natječaj je zatvoren.

Objavljen je novi natječaj za Mjeru 4. Podmjeru 4.1. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada. Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore do iznosa od 750.000 eura, za do 70% prihvatljivih troškova projekta podizanja novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, kupnju mehanizacije i opreme, kupnju gospodarskih vozila i drugo.

Prijave se podnose od 16. 07. 2021.godine. Napominjemo da je objavljen i Natječaj za t.o. 4.1.1. za vinograde stolnih sorti

NOVO! Izmjenama od 16.09.2021.godine rok za prijavu produljen je do 29. listopada 2021. do 12:00 sati.

Prihvatljivi prijavitelji – Tko se može prijaviti na natječaj?

 • Fizičke i pravne osobe
  • upisane u Upisnik poljoprivrednika
   • Mladi poljoprivrednici: Najmanje od dana objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju
   • Ostali: najmanje godinu dana računajući od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju)
  • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva: najmanje 6.000 € SO
  • Uvjet za pravne osobe: Moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu i to:
   • Mladi poljoprivrednici: u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
   • Ostali: U zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju (1 puna godišnja satnica u prošloj godini, ostvareno putem 1 zaposlenika na puno radno vrijeme ili zbrojem više zaposlenika s nepunim radnim vremenom)
  • Uvjet za fizičke osobe: Nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
    • najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
    • (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
   • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
   • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima
  • koje imaju najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Korisnik koji ima podnesen zahtjev unutar dugog natječaja za Mjeru 4.1.1. može sudjelovati u ovom natječaju po dovršetku prethodnog projekta ili nakon odustajanja

Ako je korisnik istovremeno u svojstvu nositelja OPG/odgovorne osobe obrta zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih subjekata.

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu.

Prihvatljivi projekti – Za koja ulaganja se može ostvariti potpora?

Bespovratna sredstva mogu ostvariti projekti ulaganja u višegodišnje nasade voćnih vrsta navedenih u Prilogu Natječaja, i to:

 • podizanje novog višegodišnjeg nasada (sa ili bez opremanja)
 • restrukturiranje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada minimalne starosti 15 godina (sa ili bez opremanja)
 • opremanje postojećeg/ih višegodišnjeg/ih nasada preporučenim sustavima
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme
 • kupnja gospodarskih vozila
 • izrada dokumentacije, uključujući konzultantske usluge

Iznos bespovratne potpore

 • Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za Natječaj: 200 milijuna kuna
 • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu: 5.000 eura
 • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu:
  • do 750.000 eura
  • Iznimka: Do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri prethodne godine manji od iznosa od 100.000 eura, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i one obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu
 • Intenzitet potpore – Udio prihvatljivih troškova koji se može financirati bespovratnim sredstvima:
  • Do 70% za projekte koji se provode na područjima iz Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
  • Do 70% za projekte koja provodi mladi poljoprivrednik
  • Do 70% za zajedničke projekte
  • Do 50% za ostale projekte

Rokovi

Prijave se podnose od od 16. 07. do 30. 09. 2021.godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.