Mjera 6.3. Potpore od 15.000 eura bespovratno za male poljoprivrednike

Natječaj LAG Slavonska ravnica

Natječaj je zatvoren.

LAG (Lokalna akcijska grupa) Slavonska ravnica raspisala je 2. kolovoz 7.natječaj za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (Mjera 6 TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja). Putem natječaja dodjeljuju se potpore od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a, za kupnju mehanizacije i opreme i druga ulaganja. Prijave se podnose od 17. kolovoza do 17. rujna 2021.godine.

Bespovratne potpore za poljoprivredu 2021
Bespovratne potpore za poljoprivredu 2021

Korisnici – Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 € do 8.000 € s područja LAG-a i to: općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Projekti se rangiraju po bodovima, a kriteriji bodovanja definirani su Natječajem. U slučaju da dva ili više projekata ima isti broj bodova, prednost ostvaruje ranije predani projekt!.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Potpora od 15.000 bespovratno dodjeljuje se za jednu ili više sljedećih aktivnosti / troškova:

  • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
  • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
  • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
    Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Prijave se podnose od 17. kolovoza do 17. rujna 2021.godine.

U slučaju da dva ili više projekta imaju isti broj bodova prednost ostvaruju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.