LAG Natječaj za bespovratne potpore poljoprivrednicima

Bespovratne potpore do 30.000 eura za poljoprivredu

Natječaj je zatvoren.

LAG Šumanovci objavila je novi natječaj za bespovratna sredstva za poljoprivrednike za LAG LRS TO 1.1.1. sukladan Mjeri 4 Podmjeri 4.1. Tip operacije 4.1.1.: Programa ruralnog razvoja Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Rok za podnošenje prijave projekata je od 21. 07. 2021. do 01. 09. 2021. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja LAG Šumanovci, koji ispunjavaju sve uvjete Natječaja.

Trenutno je otvoren i nacionalni natječaj za Mjeru 4.1.1. Više na poveznici

Područje LAG Šumanovci: 

i. Općine: Drenovci, Gunja, Vrbanja, Bošnjaci i Štitar
ii. Grad: Županja

Iznos bespovratne potpore

 • Iznos bespovratne potpore po jednom projektu je od minimalno 5.000 € do maksimalno 30.000 €.
 • Intenzitet bespovratne potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike intenzitet potpore je 70%.
 • Ukupno raspoloživi iznos za projekte po ovom natječaju je 741.368,91 kuna.

Kontaktirajte nas za sve informacije i pomoć u izradi projekta

Prihvatljivi troškovi – Za što se može koristiti potpora?

 1. Materijalni troškovi
 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
  • objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
  • objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnost
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja prijave projekta, ali ne prije 1. siječnja 2014.godine
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013 i/ili
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

2. Nematerijalni troškovi

 • Kupnja ili razvoj računalnih programa kupnja prava na patente ili licence
 • Zaštita autorskih prava
 • Registracija i održavanje žigova
 • Ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

3. Opći troškovi

 • Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Rokovi

Rok za podnošenje prijave projekata je od 21. 07. 2021. do 01. 09. 2021. godine. Kontaktirajte nas za sve informacije i pomoć u izradi projekta