Objavljen LIFE natječaj za 2021. godinu

Europska komisija objavila je natječaj za Program LIFE za 2021. godinu S pokretanjem , n

Novom Uredbom za novo LIFE programsko razdoblje 2021.-2027 Program je strukturiran u dva područja i četiri potprograma i to:

  • Područje Okoliš, Potprogrami: Priroda i bioraznolikost te Kružno gospodarstvo
  • Područje Djelovanje u području klime, Potprogrami: Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena i Prijelaz na čistu energiju.

Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije

Vrste projekata za LIFE programsko razdoblje 2021-2027 :

  • Strateški projekti za prirodu kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;
  • Strateški integrirani projekti kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije, pritom osiguravajući uključenost dionika i promičući koordinaciju s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije, na nacionalnoj ili privatnoj razini, te njegovu mobilizaciju;
  • Projekti tehničke pomoći kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u projektima standardnih djelovanja, priprema strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije ili druge mjere za pripremu primjene u širem opsegu ili reproduciranje rezultata drugih projekata koji su mu prethodili ili drugih programa Unije;
  • projekti standardnih djelovanja za ostvarenje specifičnih ciljeva programa LIFE.