Potpore od 15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Natječaj za bespovratne potpore LAG Baranja: Mjera 6.3.

Natječaj je zatvoren.

LAG Baranja objavila je 15.04.2021. novi natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za poljoprivrednike; Natječaj za provedbu mjere 1.1.4. LRS „Potpora osnaživanju mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava“, koja je sukladna Mjeri 6. Podmjeri 6.3., Tip operacije 6.3.1. Potpora iznosi 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) po jednom projektu, za 100% prihvatljivih troškova, i to za nabavu nove ili rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i brojna druga ulaganja.

Novi nacionalni natječaj za podmjeru 6.3. najavljen je za drugo tromjesečje 2021.godine. Na nacionalni natječaj mogu se prijaviti gospodarstva s područja cijele RH, dok se na LAG natječaje prijavljuju samo gospodarstva s područja LAG-a.

Na LAG Natječaj mogu se prijavit mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 8.000 eura (upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. travnja 2021. godine), sa sjedištem na području ovog LAG-a a projekti se također moraju provoditi na tom području. Prijave se podnose od 1. do 31. svibnja 2021.godine. Pristigli projekti rangiraju se prema kriterijima bodovanja ovog Natječaja, a ukoliko dva ili više projekata imaju isti broj bodova prednost ostvaruju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Mjera 6.3. Mali poljoprivrednici
Mjera 6.3. Mali poljoprivrednici

Područje LAG Baranja obuhvaća: Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac
Grad Beli Manastir te dio Grada Osijeka.

Potpora koja se može ostvariti putem Natječaja za Mjeru 6.3. iznosi 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) po jednom projektu, za 100% prihvatljivih troškova, i to za nabavu nove ili rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i brojna druga ulaganja.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.