1.140.000.000,00 kn bespovratnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP

Bespovratne potpore od 500.000,00 do 7.500.000,00 kn po projektu

Natječaj je zatvoren.

Objavljen je Javni poziv Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, kojim se mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) u sektoru proizvodnje (prerađivačke industrije) stavlja na raspolaganje 1.140.000.000,00 kuna za projekte s ciljem postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljiva su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (ulaganja u objekte, opremu i strojeve, softver, licence…), unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja (troškovi plaća zaposlenika koji će raditi na provedbi aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja i dr.), savjetodavne usluge i usavršavanja…Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga za bespovratne potpore.

Javni poziv otvoren je za prijave od 30.04.2021 11:00:00h do 31.05.2021 16:00:00h

Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi prijavitelji su

  • mikro, mala i srednja poduzeća (uz napomenu da nisu prihvatljivi prijavitelji obrti paušalni obveznici poreza na dohodak, udruge i dobrotvorne organizacije)
  • osnovana najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga,
  • koja najkasnije u momentu predaje moraju imati registriranu djelatnost na koju se odnosi projekt, i to iz područja – C Prerađivačka industrija,
  • koji su imal najmanje jednog zaposlenika u 2019. godini (minimlno 1 puna godišnja satnica te
  • iskazan pozitivan EBITDA u 2019. godini i
  • minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini.

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća dvostrukog iznosa ukupnog prihoda prijavitelja u 2019.godini. Uz ove osnovne uvjete, prijvitelji moraju ispuniti i ostale opće uvjete Javnog poziva.

Prihvatljivi projekti, aktivnosti i troškovi

Prihvatljivi projekti moraju se odnositi na neku od djelatnosti iz područja – C Prerađivačka industrija, NKD, uz isključenje djelatnosti poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda, kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću, u sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi kao i za proizvodnju i distribuciju energije te za energetsku infrastrukturu.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi uključuju ulaganje u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta, savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje, pripremu investicijske studije i prijavu projekta, te druge prihvatljive troškove.

Projekt mora biti u skladu s predmetom i svrhom Natječaja.

Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.
  • Najviša vrijednost potpore: Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Predmet i svrha Natječaja za bespovratne potpore

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga za bespovratne potpore.

Predmet ovog natječaja za bespovratne potpore je podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova, kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa, a u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Svrha (cilj) Natječaja: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.