Objavljen Poziv EUREKA 2021

Javni poziv je zatvoren.

HAMAG-BICRO je objavio je poziv za međunarodne suradničke projekte u 2021. godini iz programa EUREKA.

EUREKA je program kojim se potiču mikro, mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

EUREKA 2021
EUREKA 2021

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata osnovana 1985. godine Hannoverskom deklaracijom od strane 17 europskih zemalja i članica Europske zajednice. EUREKA pomaže izgradnji partnerstva kroz zajedničke međunarodne projekte, u cilju jačanja europske konkurentnosti. Očekivani rezultati projekta su novi proizvodi, usluge ili procesi koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Članice inicijative su zemlje koje su odlučile dati podršku međunarodnim projektima iz nacionalnih proračuna. Danas EUREKA okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 41 punopravne zemlje članice inicijative (te Europske komisije koja ima status punopravne članice), 2 zemlje sa statusom Nacionalnih informacijskih točaka te 3 pridružene članice (Južna Koreja, Kanada i Južnoafrička Reupblika). Popis zemalja koje sudjeluju možete pogledati ovdje.

Ciljevi programa su:

 • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet;
 • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;
 • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća ( osim obrta i fizičkih osoba)

 • imaju manje od 250 zaposlenih
 • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
 • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
 • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br.29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za
 • razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa).
  Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

Znanstveno-istraživačke institucije su:

 1. Javne visokoškolske ustanove
 2. Javni istraživački instituti

Korisnik programa (svi hrvatski partneri na projektu) može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da su EUREKA projekti međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje.

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi su projekti razvoja novih proizvoda, usluge ili procesa.

Vrste projekata

 1. EUREKA mrežni projekti

Okosnica EUREKA programa. Na taj način potiču se mala, srednja i velika poduzeća iz svih sektora i tehnoloških područja da samostalno ili u suradnji s razvojno-istraživačkim institucijama ulažu u razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga putem internacionalne suradnje u područjima koja su bitna za njihovo poslovanje.

 1. Eurostars:

Program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA Tajništva i Europske komisije. Obzirom na dugogodišnje uspješno postojanje EUREKA-e Europska komisija odlučila je dati doprinos razvojnim aktivnostima malih i srednjih poduzeća na način da sudjeluje s do 25 % od javnog udjela sufinanciranja. Prijavitelji u Eurostars programu moraju biti mala i srednja poduzeća koja se bave razvojno-istraživačkim aktivnostima. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

 1. EUREKA klasteri (Clusters):

Strateški definirane industrijske inicijative većeg broja sudionika kojima je cilj razvoj te komercijalizacija generičkih tehnologija značajnih za europsku konkurentnost. Neki od zastupljenih sektora su: ICT, energetika, biotehnologija i druge propulzivne grane industrije. Hrvatska u 2021. godini neće financirati klaster projekte.

Rokovi

Otvaranje natječaja26.03.2021.
Rok za dostavu punih projektnih prijava03.05.2021.
Okviran datum za ocjenu projektnih prijava i rang listu31.05.2021.
Okvirni datum ugovaranjasrpanj 2021