Dodjela dodatnih sredstava iz prijelaznog razdoblja LAG-ovima

251 milijuna kuna dodatnih sredstava LAG-ovima za provedbu Mjere 19

LAG-ovima (Lokalnim akcijskim grupama) je dodijeljeno 251 milijun kuna dodatnih sredstava iz prijelaznog razdoblja za daljnju provedbu sve četiri podmjere Mjere 19.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković donijela je 30.03.2021. godine Odluku o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim lokalnim akcijskim grupama – LAG-ovima. Prijelazno razdoblje predstavlja razdoblje u kojem se nastavlja provoditi Program, a odnosi se na 2021. i 2022. godinu.

Od ukupnog iznosa sredstava za prijelazno razdoblje iz Programu ruralnog razvoja za LEADER mjeru izdvojeno 5%, odnosno 251.000.000,00 kuna, koji je raspodijeljen na 54 odabrana LAG-a za provođenje sve četiri podmjere Mjere 19 – LEADER i to: 19.1. “Pripremna pomoć”, 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Pdmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”.

Popis LAG-ova s kojima je sklopljena izmjena ugovora i iznos dodijeljenih sredstava iz Mjere 19 u prijelaznom razdoblju za svaki pojedini LAG možete pogledati na službenim web stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

LAG natječaji

LEADER

LAG-ovi su važan dio pristupa LEADER. Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.

Od 2018.godine temeljem Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera APPRRR i LAG-ova te Smjernica za provedbu postupka odabira projekata, u okviru podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” LAG-ovi su, za prijavitelje sa svojih područja, provodili natječaje za tipove operacija mjera Programa ruralnog razvoja:

  • 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
  • 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo…
  • 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”
  • 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” i
  • 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”
  • 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Više o LAG natječajima