Izmjene natječaja za mjeru 4 TO 4.2.1.

Status natječaja: Zatvoren

Izmjenama od 19.kolovoza 2020.godine rok za podnošenje zahtjeva za potporu za tip operacije 4.2.1 produžen je do 18. rujna 2020. godine do 12:00 sati. Napominjemo da korisnici prije podnošenja zahtjeva za potporu moraju provesti postupak nabave (prikupljanje ponuda putem portala, odabir ponuda) koji ima definirane minimalne rokove, te je uputno što prije izraditi plan i pripremu projekta. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Natječaj za tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ namijenjen je ulaganjima u

• Objekte za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom: Gradnja i rekonstrukcija prostora

• Strojeve i opremu za preradu i ostale postupke: Prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, manipuliranje, pakiranje, čišćenje,pročišćavanje,laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport

• Objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice): Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata

• Objekte za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom: Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata

• Ostale gospodarske objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade: Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata

• Gospodarska vozila i poljoprivredne strojeve: Građenje/rekonstrukcija objekata za vozila/strojeve, kupnja gospodarskih objekata i poljoprivrednih strojeva, kupnja gospodarskih vozila (s ili bez rashladnog uređaja za transport sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda ili ugradnja rashladnih uređaja); kupnja specijalnih vozila za transport s odgovarajućom opremom; oprema za čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila

• Opće troškove: (troškovi projektne dokumentacije i dr.)

• Nematerijalne troškove: Kupnja ili razvoj računalnih programa, patenti, licence

Više o uvjetima prihvatljvosti korisnika, iznosima potpore i drugim pojedinostima Natječaja za podmjeru 4.2. TO 4.2.1 na poveznici.