Novi natječaj uskoro

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je 21. kolovoza poništenje Natječaja za provedbu Podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« objavljenog 25. lipnja 2020. godine te njegovih prvih izmjena objavljenih 22. srpnja 2020. godine.

APPRRR obavještava kako će novi natječaj biti objavljen u najkraćem mogućem roku.

Svrha natječaja i iznos bespovratne potpore

Podsjećamo, svrha Natječaja za mjeru 4, podmjeru 4.4., tip operacije 4.4.1. je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

U okviru natječaja iz podmjere 4.4. tip operacije 4.4.1. dodjelijvat će se bespovratne potpore za ulaganja u  građenje terasastih parcela,  vanjskih  suhozida,  sadnju živica, uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi, kupnju električnog pastira s i autohtonog pastirskog psa (tornjaka), izgradnju novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri, obnovu staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti; ulaganja u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke, kupnju zemljišta za realizaciju projekta,  i troškove izrade dokumentacije.

Visina potpore iznosi od najmanje 400 € do najviše 150.000 €, za 100% prihvatljivih troškova projekta. Više na poveznici