LAG-ovima dodatnih 33,2 milijuna kuna za provedbu lokalnih razvojnih strategija

Donesena je Odluka o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima (Lokalne akcijske grupe), a raspoloživa sredstva za naknadnu dodjelu iznose 33,2 milijuna kuna.

Do kraja 2019. godine LAG-ovi su objavili ukupno 169 LAG natječaja vrijednosti 277,7 milijuna kuna, od kojih je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila  projekte u vrijednosti 99,9 milijuna kuna te je krajnjim korisnicima do kraja 2019.godine isplaćeno 40,2 milijuna kuna.

Popis LAG-ova u Hrvatskoj

Od 2018.godine temeljem Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera APPRRR i LAG-ova te Smjernica za provedbu postupka odabira projekata, LAG-ovi su provodili natječaje za tipove operacija

  • 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”
    Do sada je 54 LAG-a objavilo 72 LAG natječaja za ovaj tip operacije, sa ukupne vrijednosti 110 milijuna kuna
  • 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”
  • 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”
  • 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” i
  • 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”

U 2020. godini u planu je da se LAG-ovima od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogući raspisivanje LAG natječaja za sljedeće tipove operacija:

Aktualno: Otvoreni natječaji za mjeru 6.2. i mjeru 6.4. te mjeru 8.5.2. Programa ruralnog razvoja

Na poveznici pregled otvorenih LAG natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja.