Mjera 6.4. Potpore  za razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti

Status natječaja: Zatvoren

 APPRRR  objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja RH.

Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i u Registar poreznih obveznika dulje od 12 mjeseci  i to pravne i fizičke osobe (OPG-ovi, obrti, poduzeća, zadruge) ekonomske veličine gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

Mjera 6.4. namijenjena je za RAZVOJ postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti, pa se prijaviti mogu samo  poljoprivredna gospodarstva koji u momentu objave nacrta natječaja (14.2.2020.) već imaju registriranu tu nepoljoprivrednu djelatnost i najmanje 12 mjeseci.

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć u izradi projekta. 

Kakvi projekti se mogu prijaviti?

Prihvatljivi su projekti razvoja sljedećih nepoljoprivrednih djelatnosti:

  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda  marketing se mora odnositi na predmet prerade, a rezultat prerade mora biti NEPOLJOPRIVREDNI proizvod Primjer
  • usluge u ruralnim područjima
    • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
    • usluge u društvenim djelatnostima
    • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  • turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Moguće je odabrati samo jedan sektor / djelatnost.

Prihvatljiva lokacija projekta

Projekti se mogu provoditi na području općine/grada sjedišta gospodarstva, ili u susjednoj, a naselje u kojem se provodi projekt nema više od 5.000 stanovnika. Za projekte u sektoru turizma / ugostiteljstva vrijedi dodatni uvjet lokacije: Nisu prihvatljiva naselja koja imaju izlaz na more, osim ona na otocima i poluotoku Pelješcu. Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć u izradi projekta.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Bespovratna potpora u okviru mjere 6.4. može iznositi od 3.500 do 200.000 eura, za  70% troškova projekta, odnosno do 40% ako se radi o projektima usluga u poljoprivredi i kupnji poljoprivredne mehanizacije. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore predviđen za ovaj natječaj iznosi 120.000.000,00 kuna.

Obveze korisnika

Korisnici koji ostvare potporu imaju obvezu poslovati u navedenoj djelatnosti 5 godina od isplate zadnje rate potpore. Također najkasnije u roku od 24 mjeseca od isplate zadnje rate moraju imati jednog zaposlenika (koji može biti i nositelj djelatnosti), koji treba biti zaposlen također u periodu od minimalno 5 godina.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu produljen je i traje od 3. lipnja 2020. do 3. rujna 2020. godine .  Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć u izradi projekta.