Nove mjere pomoći poljoprivrednicima u kriznoj situaciji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2.travnja 2020.godine novi set mjera pomoći poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica COVID-19 pandemije na poslovanje. Ranije je Ministarstvo reagiralo na novonastalu situaciju produljenjem rokova za korisnike Programa ruralnog razvoja i Vinske omotnice, uvođenjem novih komunikacijskih kanala i drugih mjera, a najavljen je i novi program kredita za obrtna sredstva za poljoprivredu i šumarstvo Više o prvom paketu mjera

Više o temi: Paket mjera pomoći za  poduzetnike i obrtnike

U sklopu novog paketa mjera Ministarstvo poljoprivrede predlaže danas na sjednici Vlade izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi te su donesene  odluke o javnoj nabavi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda javnih naručitelja i privremenoj izvanrednoj mjeri pomoći malim mljekarama te Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Donesen je također i paket mjera pomoći ribarima i školjkarima

Izmjene u pogledu javne nabave se sastoje u tome da će javni naručitelji poljoprivredne i prehrambene proizvode naručivati od gospodarskih subjekata, obvezno primjenjujući kriterije kvalitete, veće svježine ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza. Nadalje, u svrhu plasmana poljoprivrednih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede će izraditi nacionalnu online platformu – digitalnu tržnicu radi olakšavanja  javnim naručiteljima pronalaženja dobavljača i  kupoprodaje domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Provedbom privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, vrijedne 2,5 milijuna kuna, osigurat će se otkup njihovih tržnih viškova. Otkupljeni proizvodi ustupit će se posrednicima u lancu doniranja hrane registriranim u Registru posrednika u doniranju hrane Ministarstva poljoprivrede, a koji će tijekom trajanja ove krize organizirano donirati mliječne proizvode, hranu i druge potrepštine potrebitima.

Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, vrijednim 53 milijuna kuna, cilj je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva, a zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva hranom i potpore primarnim proizvođačima uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Odgoda roka plaćanja odnosi se na povrat sredstava, u slučaju nemogućnosti naplate duga. Moći će se odobriti plaćanje duga na rate i nakon isteka roka za povrat sredstava, pod uvjetom da zadnja rata ima dospijeće najkasnije 3 godine od roka za povrat sredstava propisanog odlukom.