Otvoreno podnošenje Zahtjeva za nacionalnu potporu male vrijednosti proizvođačima mandarina

Od 10. lipnja do 8. srpnja 2019. godine proizvođači mandarina mogu podnijeti Zahtjev za nacionalnu potporu male vrijednosti.

Za ovu mjeru dostupno je ukupno 20 milijuna kuna, a namijenjena je  proizvođačima mandarina: uzgojenih od vrste Citrus reticulata Blanco, uključujući satsume (Citrus unshiu Marcow), klementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obične mandarine (Citrus deliciosa Ten.) i tangerine (Citrus tangerina Tanaka) uzgojene od tih vrsta i njihovih hibrida.

Za potporu su prihvatljivi proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika koji imaju površine upisane u ARKOD sustav, odnosno Upisnik voćnjaka, pod mandarinom kao čistom kulturom. Ddetalje o mjeri pogledajte u Pravilniku.

Korisnici potpore obvezni su pridržavati:

  • Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) (»Narodne novine«, broj 73/18) i
  • Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje Sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Zahtjevi za nacionalnu potporu male vrijednosti proizvođačima mandarina podnose se od 10. lipnja do 8. srpnja 2019. godine, putem aplikacije AGRONET.