Natječaj za male poljoprivrednike LAG Liburna

LAG Liburna objavio je dana 29. travnja 2019. Natječaj za bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva, za tip operacije 1.2.1., sukladan podmjeri 6.3. Programa ruralnog razvoja. Natječaj je otvoren do 13. lipnja 2019. godine.

Prihvaljivi korisnici

Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura, na području obuhvata LAG-a Liburna, i to: Općine: Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Viškovoii.Gradovi: Kastav, Opatija.

Iznos i intenzitet potpore 

Iznos bespovratne potpore iznosi 111.450,00 kn po projektu. Intenzitet potpore je 100%. 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

1.kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2.kupnja,građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade

  1. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  2. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

  3. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

  4. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

  5. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

  6. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i preradeproizvoda iz Priloga 2.ovog Natječajaosimproizvoda ribarstva

  7. operativno poslovanjepoljoprivrednog gospodarstva.

Rokovi

Natječaj za bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva LAG Liburna sukladan podmjeri 6.3. Programa ruralnog razvoja otvoren je do 13. lipnja 2019. godine.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.