Bespovratne potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Status natječaja: Zatvoren Otvoren od 2. svibnja 2019.godine do16. lipnja 2019. godine

Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta RH objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta” za 2019. godinu. U okviru ovog poziva bespovratne potpore mogu ostvariti mikro, mali  i srednji  poduzetnici koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta onako kako je to definirano Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07).

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za što se mogu ostvariti potpore?

crafts

Bespovratne potpore dodjeljuju se za ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje,-ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Iznosi potpore

U proračunu Ministarstvagospodarstva,poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrtaplanirano je ukupno 3.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, najviši 50.000,00 kuna.

Rokovi

Prijave na natječaj za bespovratne potpore zaprimaju se od 2. svibnja 2019. godine do16.  lipnja 2019. godine