75 posto bespovratne potpore za vinogradare

Status natječaja: Zatvoren

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10.svibnja 2019.godine novi Natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici – prihvatljivi korisnici bespovratne potpore u ovoj mjeri su vinogradari upisani u Vinogradarski registar (fizičke ili pravne osobe čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, a površine vinograda su upisane u Vinogradarski registar).

Prihvatljivi troškovi 

  • ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
  • ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Korisnici mogu ostvariti i naknadu za gubitak dohotka (u obliku financijske naknade ili prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda).

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Intenzitet bespovratne  potpore u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinogradaiznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova. 

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.

Broj projekata po jednom korisniku u istoj godini nije ograničen ali ukupan iznos bespovratne potpore u jednoj godini može biti najviše  750.000 eura, uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

Rokovi

Rok za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019. godine.