Započelo zaprimanje zahtjeva za  mjeru promidžba na tržištima trećih zemalja iz Vinske omotnice

Status: Zatvoren, novi natječaj u najavi za 2019.  

Agencija za plaćanja  objavila je  novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. –   Vinska omotnica.

 Vinska omotnica   je program za dodjelu bespovratnih EU sredstava  za povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara. Vinska omotnica provodi se kroz mjere: 1. Restrukturiranja i konverzije vinograda, 2. Investicije u vinarije i marketing vina, te 3. Promidžbe vina na trećim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljvi prijavitelji – korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su

  • proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar koji imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina, prema izjavi o proizvodnji
  • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina osim korisnika Državnog proračuna
  • udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina i čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina prema izjavama o proizvodnji ).

 

Dozvoljena ulaganja

Dozvoljena ulaganja unutar mjere su

objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet)

  • ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske
  • promotivne prodaje
  •  ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
  • ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
  • administrativni troškovi
  • troškovi osoblja korisnika.

Cjelokupni popis dopuštenih troškova nalazi se na dnu članka! 

Iznos i intenzitet potpore

Najviši iznos potpore: 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Od toga se 50% osigurava iz  EU sredstava  a   30%  iz sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Rokovi

Rok za podnošenje prijava za mjeru “Promidžba” Vinska omotnica 2017  je od  7. rujna .2017 do 29. rujna 2017. godine.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA VINSKA OMOTNICA

1. Objavljivanje reklama u medijima
1.1. oglašavanje u tisku i zakup oglasnog prostora u tisku
1.2. oglašavanje na TV i radiju i zakup oglasnog prostora na TV i radiju
1.3. oglašavanje na internetu
1.3.1. usluga uvođenja višejezičnih web-stranica
1.3.2. zakup internetskog oglasnog prostora (banner)
2. Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje
2.1. najam
2.1.1. prostor za promociju, štand
2.1.2. prodajno-izložbeni prostor
2.1.3. oprema i pribor kao što je specificirano pod točkama od 2.2.1. do 2.2.6.
2.1.4. opremanje i aranžiranje prostora za promociju ili štanda iz točke 2.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 2.2.1 do 2.2.6.
2.2. kupnja
2.2.1. izložbenih vitrina i drugih prezentacijskih pomagala
2.2.2. vinske čaše
2.2.3. decanter
2.2.4. posude za hlađenje vina
2.2.5. otvarači za vino
2.2.6. pregače, salvete i ostali sitni inventar potreban za kušanje vina
2.2.7. hrana i piće
2.3. prijevoz
2.3.1. vino, hrana, piće, oprema, pribor, promo-materijal (prijevoz, skladištenje i dostava)
2.3.2. izlagača i osoblja Korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)
2.4. hotelski smještaj izlagača i osoblja Korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)
2.5. dnevnice izlagača i osoblja Korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)
2.6. ugostiteljske usluge
2.6.1. ugostiteljske usluge i catering na događanju
2.6.2. Ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima smještenim u vinskoj regiji na koju se odnosi projekt povezane sa konzumacijom vina za koje se provodi promidžbena aktivnost
2.7. uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)
2.8. usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak) osim troškova gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza
2.9. usluge različitih stručnjaka (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, umjetnici, vinski stručnjaci, sommelieri…)
2.10. usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama od 2.1. do 2.8.)
2.11. Ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja
2.11.1. izrada studije
2.11.2. prijevod studije
Napomena:

Troškovi za aktivnosti pod 2.10. zbrojeni sa troškovima za aktivnost pod 4.10. ne smiju iznositi više od 20% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Troškovi za aktivnosti pod 2.11.1. i 2.11.2. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ukoliko su nastali nakon 01.01.2014. godine.

Troškovi pod 2.11.1. i 2.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2500 €.

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
3.1. promotivne aktivnosti/izrada promo-materijala knjige, brošure, letci, posteri, spotovi, filmovi, promo-pokloni
3.1.1. izrada kataloga proizvoda
3.1.2. izrada profesionalnih fotografija
3.1.3. produkcija promo-spotova, filmova
3.1.4. izrada promidžbenih materijala (letci, posteri, wine tasting booklet, jumbo plakati pozivnice, vinske liste, katalozi vinskih regija, promo – pokloni, tiskanje loga na posuđe i opremu za kušanje vina)
3.1.5. izrada reklama za tisak
3.1.6. produkcija reklame za TV i radio
3.1.7. izrada web-stranice
3.1.8. redizajn web-stranice
3.1.9. izrada web-kataloga proizvoda
3.1.10. izrada posjetnica
3.1.11. prijevod promo-materijala
3.1.12. distribucija promo-materijala
4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja
4.1. najam
4.1.1. prostor za promociju, štand
4.1.2. prodajno-izložbeni prostor
4.1.3. oprema i pribor kao što je specificirano pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.
4.1.4. opremanje i aranžiranje prostora za promidžbu ili štanda iz točke 4.1.1. osim pribora specificiranog pod točkama od 4.2.1. do 4.2.6.
4.2. kupnja
4.2.1. izložbenih vitrina i ostala prezentacijska pomagala
4.2.2. vinske čaše
4.2.3. decanter
4.2.4. posude za hlađenje vina
4.2.5. otvarači za vino
4.2.6. pregače, salvete i ostali sitni inventar potreban za kušanje vina
4.2.7. hrana i piće
4.3. prijevoz
4.3.1. vino, hrana, piće, oprema, pribor, promo-materijal (prijevoz, skladištenje i dostava)
4.3.2. izlagača i osoblja Korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)
4.4. hotelski smještaj izlagača, osoblja Korisnika, unajmljenih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)
4.5. dnevnice izlagača i osoblja Korisnika, stranih stručnjaka (prema standardnim pravilima*)
4.6. ugostiteljske usluge i catering na događanju
4.7. uredske usluge na događanju (internet, printanje, korištenje računala)
4.8. usluge organiziranog lokalnog prijevoza na mjestu događanja (autobus, brod, vlak) osim troška gradskog javnog prijevoza i taksi prijevoza
4.9. usluge različitih stručnjaka na događanju (prijevod, predavači, moderatori, novinari, fotografi, vinski stručnjaci, sommelieri)
4.10. usluge PR agencija i organizatora događanja (osim troškova specificiranih točkama od 4.1. do 4.8.)
4.11. Ulaganje u provođenje istraživanja na tržištima trećih zemalja (studija o procjeni rezultata promotivne mjere)
4.11.1. izrada studije
4.11.2. prijevod studije
5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika
5.1. Administrativni troškovi (nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem aktivnosti promidžbe za koje se odobrava potpora).
5.2. Troškovi osoblja korisnika (nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem aktivnosti promidžbe za koje se odobrava potpora).
Napomena:

Troškovi za aktivnosti pod 4.10. zbrojeni sa troškovima za aktivnost 2.10. ne smiju iznositi više od 20% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Troškovi za aktivnosti pod 4.11. za tržište na koje se projekt odnosi mogu biti prihvatljivi samo ukoliko su nastali nakon 01.01.2014. godine.

Troškovi pod 4.11.1. i 4.11.2. za izradu i prijevod studije prihvatljivi su najviše do 5% od ukupno prihvatljivog iznosa projekta, a pojedinačno ne više od 2.500 €.

Troškovi pod 5.1. prihvatljivi su ako ne premašuju 4% ukupno prihvatljivog iznosa projekta.

Napomena:

* prema standardnim pravilima – troškovi mogu biti prihvaćeni samo za odobrene osobe navedene u prijavi i Planu aktivnosti.

Planom aktivnosti iz članka 12. stavak 6. Podnositelj je dužan u sažetom obliku jasno opisati planirane aktivnosti i njihovu dinamiku i to prema pojedinim skupinama aktivnosti:

1. Objavljivanje reklama u medijima

2. Odnosi s javnošću, promocija i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promocija imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

5. Administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika