Izmjene Pravilnika za podmjeru 4.3.  tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Izmjenje Pravilnika za podmjeru 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ objavljen je u  Narodnim novinama broj 84/2018.

Izmjene se odnose na kriterij bodovanja (Prilog V Pravilnika). Važeći kriteriji bodovanja su sada:

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 4.3.3. ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU

KRITERIJ ODABIRA – TIP OPERACIJE 4.3.3. BODOVI
OPĆI KRITERIJI 80
1. Tip ulaganja najviše 20
ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (u šumsku cestu) 20
ulaganje u izgradnju traktorskog puta 15
2. Tip korisnika najviše 20
šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika 20
jedinice lokalne samouprave 15
trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koje gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem 10
3a. Postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture* najviše 20
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 20
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 25 % do manje od 50 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 15
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je od 50 % do manje od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 10
postojeća gustoća primarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma 5
3b. Postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture* najviše 20
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je manja od 25 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 20
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 25 % do manje od 50 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 15
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je od 50 % do manje od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 10
postojeća gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture je veća od 75 % vrijednosti maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma 5
4. Stupanj opasnosti od šumskog požara najviše 10
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je vrlo velik 10
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je velik 9
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je umjeren 8
prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog odnosno sekundarnog otvaranja šuma je mali 7
5. Povećanje gustoće mreže šumskih prometnica najviše 10
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica više od 60 % 10
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 40 % do manje od 60 % 9
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica od 20 % do manje od 40 % 8
projektirana/projektirane šumske prometnice povećavaju gustoću postojeće mreže šumskih prometnica do 20 % 7
HORIZONTALNI KRITERIJI 20
6. Stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi u skladu s indeksom razvijenosti najviše 20
Ulaganje na području JLS-a koje pripada I. skupini 20
Ulaganja na području JLS-a koje pripada II. skupini 18
Ulaganja na području JLS-a koje pripada III. skupini 16
Ulaganja na području JLS-a koje pripada IV. skupini 14
Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u V. i VI. skupini 14
Ulaganja na području JLS-a na brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima i otoci koji su u sastavu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze u VII. i VIII. skupini 12
Ulaganja na području JLS-a koje pripada V. skupini 10
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VI. skupini 8
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VII. skupini 6
Ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini 4
NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 100
PRAG PROLAZNOSTI 48

*Napomena: kriterij 3a (ulaganje u izgradnju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju šumske ceste, ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste i ulaganje u rekonstrukciju traktorskog puta (u šumsku cestu) ili kriterij 3b (ulaganje u izgradnju traktorskog puta) koristi se ovisno o vrsti ulaganja.