Bespovratne potpore za znakove kvalitete

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj za bespovratne potpore   „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11. Prijave se mogu podnositi od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava

Natječaj za bespovratne potpore je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Prihvatljivi troškovi

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

„Hrvatska kvaliteta“
„Izvorno hrvatsko“
„Tradicijski obrti”,
„Umjetnički obrti”.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

Hrvatske gospodarske komore
Hrvatske obrtničke komore

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Financijska alokacija

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj Poziv iznosi .500.000,00 kuna.

Rokovi

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.