Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je sklapanje ugovora o financiranju s općinama i gradovima odabranim na Natiječaju za mjeru 7, tip operacije 7.1.”Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Bit će sklopljeno 206 ugovora vrijednosti bespovratne potpore više od 28 milijuna kuna, a predmet financiranja je izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada, Strateškog razvojnog programa općine ili grada, Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija).

Za navedene troškove  okviru tip operacije 7.1.1 općine i gradovi ostvaruju 100% potpore.

Ovo je drugi natječaj za tip operacije 7.1.1, na koji je svoje zahtjeve za bespovratne potpore podnijelo  230  od čega je odobreno 206. Iz EU fondova bit će tako u 100% iznosu sufinancirano  54  prostorna plana, 58  strateških razvojnih programa te 94  strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.

Pogledajte i druge otvorene natječaje iz Programa ruralnog razvoja.