Bespovratne potpore do 380.000,00 kn za uvođenje standarda kvalitete

Status natječaja: Otvoren od 11. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine Natječaj će se zatvoriti ranije, ako iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog pozivu.

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Povezano: Potpore za certifikaciju proizvoda

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Svrha  i predmet Poziva:

Svrha Poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Predmet Poziva je poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Iznos bespovratne potpore

Ukupna bespovratna sredstava: 38.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu: 50.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu: 380.000,00 kn

Intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi do 85 % prihvatljivih troškova, a za srednja poduzeća do 65 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala ili srednja poduzeća koja

 • imaju poslovni nastan u RH
 • su osnovani najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga
 • su regisrirani za djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 • su imali barem jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • nemaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću (GFI-POD) odnosno prema DOH obrascu u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga

Prihvatljive aktivnosti

 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.10).

Jedan projektni prijedlog može se odnositi na certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima.

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma
 • edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga
 • troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 • troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno isključivo uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te da se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a

Pri određivanju prihvatljivosti troškova, potrebno je uzeti u obzir Program de minimis i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka.

Broj projekata po jednom prijavitelju

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava kako je opisan u poglavlju 4. Postupak dodjele ovih Uputa (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može imati samo jedan projektni prijedlog.

Po završetku postupka dodjele, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog.

Ukupan iznos ostvarene bespovratne potpore za jedog poduzetnika mora biti u skladu s de minimis propisima.

Rokovi

Rok za prijavu projekta: Prijave za bespovratne potpore se zaprimaju od od 11. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine

Provedba projekta: Najdulje 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora