Bespovratne potpore do 380.000,00 kn za uvođenje standarda kvalitete

Status natječaja: Otvoren od 11. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine Natječaj će se zatvoriti ranije, ako iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog pozivu. Privremeno obustavljen 4.11.2019! Obustava će trajati će do 31. siječnja 2020. godine (11:00:00 sati). U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Povezano: Potpore za certifikaciju proizvoda

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Svrha  i predmet Poziva:

Svrha Poziva je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Predmet Poziva je poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom, u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.

Iznos bespovratne potpore

Ukupna bespovratna sredstava: 38.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu: 50.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu: 380.000,00 kn

Intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi do 85 % prihvatljivih troškova, a za srednja poduzeća do 65 % prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala ili srednja poduzeća koja

 • imaju poslovni nastan u RH
 • su osnovani najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga
 • su regisrirani za djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 • su imali barem jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • nemaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću (GFI-POD) odnosno prema DOH obrascu u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga

Prihvatljive aktivnosti

 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.10).

Jedan projektni prijedlog može se odnositi na certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima.

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma
 • edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga
 • troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 • troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno isključivo uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te da se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a

Pri određivanju prihvatljivosti troškova, potrebno je uzeti u obzir Program de minimis i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka.

Broj projekata po jednom prijavitelju

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava kako je opisan u poglavlju 4. Postupak dodjele ovih Uputa (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može imati samo jedan projektni prijedlog.

Po završetku postupka dodjele, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog.

Ukupan iznos ostvarene bespovratne potpore za jedog poduzetnika mora biti u skladu s de minimis propisima.

Rokovi

Rok za prijavu projekta: Prijave za bespovratne potpore se zaprimaju od od 11. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine

Provedba projekta: Najdulje 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora