Natječaj za bespovratne potpore istraživačko-razvojnim projekatima poduzetnika  kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7)

Status: Zatvoren

HAMAGBICRO je objavio Natječaj za bespovratne potpore –  Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7)

Rok za prijavu je 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Napomena: Ovaj poziv nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija.

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • izrada funkcionalnog prototipa,
 • demonstracija tehničke izvedivosti
 • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Iznos i intenzitet potpore

 • Iznos bespovratne potpore: Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.
 • Intenzitet bespovratne potpore:
 1. Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

 1. Srednja poduzeća:

Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Ukupna financijska alokacija

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 16.346.153,85 kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz zajma Svjetske banke za Drugi Projekt tehnologijskog razvoja – STP II ( 78%) te iz nacionalnih izvora (22%)

Rokovi

 • Projektne prijave zaprimat će se od 11. lipnja 2018. do 12. srpnja 2018. u 23:59:59 sati.
 • Izmjene: Umjesto 12. srpnja 2018. produljuje se rok za dostavu prijava do 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati. 
 • Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali.
 • Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva, odnosno do srpnja 2018. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.
 • Izmjene: Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 4 radnih dana od dana zatvaranja poziva. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAGBICRO je do 13. rujna u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: poc@hamagbicro.hr
 • Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAGBICRO je do 19. srpnja 2018. u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: poc@hamagbicro.hr

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata  Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelje putem odabranog Prepoznatog centra.

Rang lista pozitivno ocjenjenih prijava biti će javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Inidikativni plan za ugovaranje je listopad -studeni 2018.

Sredstva temeljem ovog Poziva mogu biti dodijeljena odabranim projektima nakon uspješnog završetka restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog razvoja (Second Science and Technology Project, STPII) koje je u tijeku.

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u sedmom krugu potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Za više informacija o natječaju i savjetima vezanim uz prijavu molimo sve potencijalne natjecatelje da se obrate odabranom Prepoznatom centru. Sva upućena pitanja i odgovori biti će objavljeni na web stranicama HAMAG-BICRO-a.