Objavljen novi natječaj iz Vinske omotnice

Status: Zatvoren

11.6.2018. objavljen je novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Vinske omotnice – Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Tko se može prijaviti?

Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su:

 • poduzeća u sektoru vina
  •  (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja dvaju ili više proizvođača ili
 • sektorske organizacije.

Za što se može ostvariti potpora?

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

 • troškovi izgradnje/rekonstrukcije, poboljšanja nepokretne imovine
 • troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti
 • opći troškovi povezani s izgradnjom/rekonstrukcijom, poboljšanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme
 • troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova, a u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom a), b), c) i d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15.7.2016.) i Listom prihvatljivih troškova iz Priloga I. Pravilnika.

Iznos i intenzitet potpore

 • za mikro, mala i srednja poduzeća 50%,
 • za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 %
 • za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%