Bespovratne potpore do 75.000,00 kuna za do 85% troškova inovacija

Novo: Potpore za inovacije u 2022. godini

Objavljen je Javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP – ove “, referentna oznaka KK.03.2.2.03. U okviru Natječaja mikro, mali i srednji poduzetnici mogu ostvariti bespovratne potpore za testiranje proizvoda, usluge ili procesa, ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa, demonstracijske aktivnosti, stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više otvorenih poziva za ICT:

Vaučeri – potpore do 100.000 kuna za izradu/razvoj web stranica, web shopova…

Bespovratne potpore za nabavu / razvoj informatičkih programa i opreme

Predmet Poziva

Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Prijave se zaprimaju od  2. srpnja 2018. do do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja sredstava. Poziv će se obustaviti kada  iznos traženih bespovratnih sredstava pristiglih projekata dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog Pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća

Partnerstvo nije prihvatljivo. Prijavitelji moraju djelovati samostalno.

Prihvatljivi davatelji usluga:

Da bi projekt bio prihvatljiv mora se odnositi na troškove usluga pružatelja usluga: Znanstveno-istraživačke organizacije – upisane u Upisnik znanstvenih organizacija za organizacije koje su registrirane u RH, odnosno ZIO4 upisane u odgovarajući registar/upisnik države sjedišta pružatelja usluga.

Ukupna alokacija

Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ u ovom Natječaju je 50.000.000,00 HRK

Iznosi potpore:

Najniži iznos bespovratne potpore po korisniku iznosi 10.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratne potpore po korisniku iznosi 75.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

Od 70% do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti JLS prijavitelja.

Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su aktivnosti namijenjene inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima, uslugama ili procesima koje su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu:

  • Testiranje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Ispitivanje proizvoda, usluge ili procesa,
  • Demonstracijske aktivnosti,
  • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

Usluge pribavljene od pružatelja usluge moraju se koristiti isključivo za projekt naveden u projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi

Slijedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

  • Troškovi testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i troškovi pružanja stručnih tehničkih znanja, u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa na temelju ugovornog pružanja usluga

Prijavitelj ne smije započeti s provedbom aktivnosti prije izdavanja vaučera; troškovi nastali prije izdavanja vaučera nisu prihvatljivi za bespovratne potpore u ovom Natječaju.