Natječaj za bespovratne potpore iz Vinske omotnice: Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina

Status: Otvoren do 1. lipnja 2018. godine.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. 5. 2018 Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Vinske omotnice 2014. – 2018. godine.   Do 15. lipnja otvoren je i natječaj iz Vinske omotnice za Restrukturiranje i konverziju vinograda.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su  poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina iz Vinske omotnice  su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Podnositelj prijave na natječaj (u daljnjem tekstu: Podnositelj) mogu biti:

 • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak/dobit;
 • mikro, mala, srednja poduzeća koja imaju do 250 zaposlenih i promet do 50 milijuna EUR i/ili ukupnu godišnju bilancu do 43 milijuna EUR;
 • velika poduzeća koja imaju manje od 750 zaposlenih ili promet manji od 200 milijuna EUR;
  velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Iznos i intenzitet potpore

Iznos potpore

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000, osim u slučaju kada je studija izvedivosti jedini prihvatljiv trošak.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

 • 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014),
 • 750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014),
 • 550.000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više (protuvrijednost u HRK sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 907/2014).

Intenzitet potpore

 • za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova,
 • za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova.
 • za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova

Broj projekta po korisniku

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen. Međutim u okviru iste financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od:

 • 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća,
 • 750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
 • 550.000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, a u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom b), c) i d) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15.7.2016.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149) i

Lista prihvatljivih troškova tiskana je u prilogu Pravilnika i njegov je sastavni dio

.L6_PP_O30 Lista troškova za projekt ulaganja u sektoru vina 2018

Rokovi

Rok za podnošenje prijava za mjeru Ulaganja je do 1. lipnja 2018. godine.