Bespovratne potpore do milijun kuna za do 85% ulaganja u ICT

NOVO 15.11.2018. Objavljen novi ICT natječaj prijave od 21.11. do 21.12. 2018. Više na poveznici

Status 21.8.2018: OTKAZAN

Status: U najavi, prijave se zaprimaju od 21.08.2018 do 29.06.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju: Izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim ICT sustavom. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici a prijave se zaprimaju od 21.08.2018 do 29.06.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Svrha ovog Poziva je Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Više otvorenih natječaja za ICT: Vaučeri – do 100.000 kuna potpore za izradu/razvoj web stranica i web shopova

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici

Financijska alokacija

Temeljem OPKK, iz EFRR za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 53.200.000,00 kuna bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

Prijave se zaprimaju od  13.kolovoza  2018. do do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja sredstava. Poziv će se obustaviti kada  iznos traženih bespovratnih sredstava pristiglih projekata dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog Pozivu.

Iznosi potpore:

 • Minimalni iznos bespovrate potpore: 80.000,00 kn
 • Maksimalni iznos bespovratne potpore: 1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore

 • Za mikro i mala poduzeća 85%
 • Za srednja poduzeća: 65%

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.