Upute za prijavitelje projekata na EU natječaj

Upute za prijavitelje daju odgovor na pitanje da li se Vaša tvrtka može prijaviti na EU Natječaj,  može li Vaš projekt ostvariti bespovratna sredstva iz istoga, što sve možete učiniti kako biste povećali svoje šanse za dobivanje  bespovratne potpore i kako sve to formalno oblikovati.

Temeljni dio natječajne dokumentacije

Želite li prijaviti projekt na EU natječaj za bespovratna sredstva Upute za prijavitelje (UZP) su dio natječajne dokumentacije koji će vas pratiti od samog početka, u fazi odabira natječaja pa sve do završetka projekta.

Upute za prijavitelje (engl. Guidelines for Applicant) opisuju EU natječaj, projekte koje može financirati, prijavitelje koji su prihvatljivi, kriterije ocjenjivanja projekta, način oblikovanja i podnošenja projektne prijave i dokumentaciju koja se prilaže. U Uputama za prijavitelje pobrojani su i svi propisi koji se u predmetnom natječaju trebaju poštivati.

Dijelovi Uputa za prijavitelje

Ovaj dio natječajne dokumentacije sadrže uvjete za prijavu, ciljeve i prioritete natječaja i opći dio.

Uvjeti za prijavu u Uputama za prijavitelje opisuju prihvatljive prijavitelje i projekte za predmetni EU natječaj.

Prihvatljivost prijavitelja: Potrebno je provjeriti sve karakteristike prijavitelja koje se u predmetnom natječaju traže, usporediti ih s podacima konkretnog prijavitelja i zaključiti da li je isti prihvatljiv za predmetni EU Natječaj. Te karakteristike mogu uključivati djelatnost, sjedište, godinu osnivanja, vlasništvo, veličinu poduzeća, zaposlenike, financijske podatke i druge.

Prihvatljivost projekta: Upute za prijavitelje opisuju i projekte prihvatljive za financiranje u predmetnom EU natječaju; raspon financijske vrijednosti projekta, lokaciju provođenja, rezultate projekta, pokazatelje kojima će se provjeriti rezultati i usklađenost projekta s ciljevima Natječaja i drugo. Detaljno se pojašnjavju prihvatljivi troškovi, razdoblje prihvatljivosti troškova i izdataka.

Dane su i informacije o visini i intenzitetu (postotku sufinanciranja) bespovrate potpore koja se u okviru EU Natječaja može ostvariti.

Ako se u opisu  prihvatljivih projekata i prijavitelja Upute za prijavitelje referiraju na određene propise, treba se s istima upoznati. To mogu biti nacionalni zakoni, EU uredbe, strateški razvojni dokumenti i drugo. Svakako se treba prethodno upoznati i s operativnim programom na temelju kojega se financira EU Natječaj.

Više: Izrada EU projekata – kako povući bespovratna sredstva

Ciljevi i prioriteti natječaja definiraju opći i specifične ciljeve natječaja, koji su usklađeni s Programom putem kojega je Natječaj raspisan. Rezultati projekta moraju doprinositi ostvarenju ovih ciljeva. Projekt mora biti usklađen s ovim ciljevima i doprinositi njihovom ostvarenju, što treba potkrijepiti opisom projekta, navođenjem očekivanih rezultata projekta i pokazatelja kojima će se isto moći provjeriti.

Opći dio sadrži informacije o formalnom oblikovanju projektnog prijedloga, ispunjavanju prijave, potrebnoj formi poslovnog plana ili investicijske studije (ako se isti izrađuju, po uvjetima Natječaja), propisuju potrebnu prateću dokumentaciju i karakteristike te dokumentacije, rokove i način podnošenja prijave i druge važne upute.

Svih uputa, uključujući i one administrativne, treba se pridržavati do najsitnijeg detalja. Propust u ovom dijelu rezultirat će odbacivanjem projekta već u fazi administrativne provjere te sam projekt nikada neće niti doći u fazu ocjenjivanja niti ostvariti bespovratna sredstva.

Kako čitati Upute za prijavitelje?

Na pitanje kako čitati Upute za prijavitelje odgovor bi mogao biti: Vrlo pažljivo i detaljno, cjelovito i s razumijevanjem, bez ostavljenih nejasnoća. Budite spremni sve to ponoviti više puta.

Budući da se svi uvjeti moraju ispuniti kumulativno važno ih je pažljivo proučiti da se ne bi dogodio previd zbog kojeg će se ispostaviti da projekt nije prihvatljiv za predmetni natječaj. Ako se Upute za prijavitelje u opisu  prihvatljivih projekata i prijavitelja referiraju na određene propise, treba iste proučiti.

Upute za prijavitelje (engl. Guidelines for Applicant) sadrže sve važne informacije za sve faze pripreme i provedbe projekta i temeljni su dio natječajne dokumentacije EU natječaja.