Izmjene Natječaja za Podmjeru 4.1. TO 4.1.1. Biljna proizvodnja

Status: Prijave se podnose od  22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do  23. travnja 2018. godine do 12:00 sati (umjesto 15. ožujka 2018. do 16. travnja 2018.)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 13. ožujka 2018. godine Izmjene natječaja za podmjeru 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva – provedba tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor biljne proizvodnje.

Izmjene ovog natječaja odnose se na tekst natječaja, Prilog 1, Prilog 2, Prilog 6a, Prilog 7, Prilog 9, Prilog 10, Prilog 11, Prilog 13 i Prilog 16.

U nastavku donosimo izmjene teksta natječaja. Više informacija o objavljenom natječaju za Mjeru 4. Podmjeru 4.1. Tip operacije 4.1.1. potražite na poveznici.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Za ulaganja vezana uz proizvodnju šećerne repe korisnik mora imati sklopljen Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom i/ili s organizatorom proizvodnje/otkupa šećerne repe roda 2018. godine koji ima sklopljen ugovor o organizaciji proizvodnje i kupoprodaji šećerne repe sa šećeranom.

Ostali uvjeti prihvatljivosti korisnika za mjeru 4.1.1. ostaju nepromijenjeni.

Uvjeti prihvatljivosti za zajedničke projekte

Kod uvjeta prihvatljivosti za zajedničke projekte iz mjere 4.1.1. dodana je točka C koja glasi:  Projekt se provodi na jednoj lokaciji odnosno na jednoj ili više katastarskih čestica koje su međusobno povezane, međusobno graniče ili obuhvaćaju jednu tehnološko-proizvodnu cjelinu (osim za ulaganja u nabavu gospodarskih vozila i poljoprivredne mehanizacije).

Nadalje,  proizvodnja šećerne repe na površini većoj od 40 hektara podrazumijeva ukupne površine pod šećernom repom nositelja i svih partnera u zajedničkom projektu navedene u Ugovoru o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom i/ili s organizatorom proizvodnje/otkupa šećerne repe roda 2018. godine koji ima sklopljen ugovor o organizaciji proizvodnje i kupoprodaji šećerne repe sa šećeranom.

Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe sa šećeranom i/ili s organizatorom proizvodnje/otkupa šećerne repe roda 2018. godine koji ima sklopljen ugovor o organizaciji proizvodnje i kupoprodaji šećerne repe sa šećeranom mora biti sklopljen za nositelja i sve partnere u zajedničkom projektu.

Način i uvjeti sklapanja Partnerskog sporazuma

U odredbama o načinu i uvjetima sklapanja partnerskog sporazuma za mjeru 4.1.1. Promjena partnera u zajedničkom projektu je prihvatljiva u razdoblju od podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu sve do isteka 5 godina od datuma konačne isplate potpore.

Pod promjenom partnera podrazumijeva se promjena postojećih partnera ili povećanje broja partnera u zajedničkom projektu. Promjena partnera u zajedničkom projektu je prihvatljiva uz uvjet da novi partner u potpunosti zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti korisnika i zajedničkog projekta   i uz uvjet da je s novim partnerom potpisan Partnerski sporazum.

O promjenama partnera u zajedničkom projektu za mjeru 4.1.1. korisnik je obvezan obavijestiti Agenciju za plaćanja na e-mail adresu: info@apprrr.hr te uz obavijest priložiti novi Partnerski sporazum sklopljen s postojećim i novim partnerima u zajedničkom projektu. Partnerski sporazum mora biti izrađen u skladu s predloškom Partnerskog sporazuma iz Priloga 16 ovog Natječaja. Korisnik je u obvezi za novog partnera dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju uvjeti prihvatljivosti korisnika iz točke 2. ovog Natječaja i uvjeti prihvatljivosti zajedničkog projekta iz točke 3. ovog Natječaja te potpisano i ovjereno obrazloženje u kojem će detaljno navesti i obrazložiti razloge izlaska postojećeg i ulazak novog partnera odnosno razloge povećanja broja partnera u zajedničkom projektu. Dokumentacija kojom se dokazuju uvjeti prihvatljivosti korisnika i zajedničkog projekta propisana je Prilogom 1  Natječaja.

Jednom promjenom partnera smatra se bilo koje sklapanje novog Partnerskog sporazuma u kojem je došlo do promjena jednog ili više partnera ili povećanja broja partnera.

Visina i intenzitet potpore za mjeru 4.1.1.

Najviša vrijednost potpore za zajedničke projekte iznosi 300.000 EUR, osim u slučaju ulaganja u kupnju kombajna i/ili (izbačeno: “samohodnog”) čistača šećerne repe za površine pod šećernom repom veće od 40 hektara kada može iznositi do 600.000 EUR.

Broj projekata po korisniku za mjeru 4.1.1.

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar Natječaja. (izbačeno: “ili mogu biti partneri u jednom zajedničkom projektu.”).

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu za mjeru 4.1.1.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od  22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do  23. travnja 2018. godine do 12:00 sati (umjesto 15. ožujka 2018. do 16. travnja 2018.)  Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od  22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do  23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.(umjesto 15. ožujka 2018. do 16. travnja 2018.)

Više informacija o objavljenom natječaju za Mjeru 4. Podmjeru 4.1. Tip operacije 4.1.1. potražite na poveznici