Izvješće  Agencije za plaćanja o potporama za ribarstvo u 2017. godini

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je na svojim stranicama izvješće o isplaćenim potporama za ribarstvo u 2017. godini. U izvješću se navodi kako je u 2017.godini za 2544 korisnika isplaćeno ukupno  206,6 milijuna kuna potpore. Od toga  157 milijuna kuna čine potpore isplaćene iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo a gotovo 50 milijuna kuna isplaćeno je kroz nacionalne potpore u ribarstvu.

Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020. upravlja Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva koje raspisuje natječaje i provodi mjere usmjerene na cjelokupni sektor ribarstva i akvakulture a  Agencija za plaćanja je posredničko tijelo koje provodi ekonomske i tehničke analize zahtjeva za potporu, te vrši plaćanja korisnicima.

U infografici u nastavku prikazani su detalji ovoga izvješća.

Izvor: http://www.apprrr.hr/za-potpore-u-ribarstvu-u-2017-godini-isplaceno-je-vise-od-206-milijuna-kuna–2552.aspx

Europski fond  za pomorstvo i ribarstvo jedan je od pet strukturnih fondova EU;  financijski instrument Europske unije za programsko razdoblje 2014.-2020. koji će doprinijeti postizanju ciljeva nove, reformirane Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i poticati provedbu Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije.

U okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo zemljama članicama je za programsko razdoblje 2014.-2020. na raspolaganju 6,5 milijardi eura, kao dio cjelokupne omotnice namijenjene ribarstvu i pomorstvu. Sredstva EFPR-a su na raspolaganju i za partnerske sporazume s trećim zemljama.

Republika Hrvatska u okviru EFPR-a za razdoblje 2014.-2020. ima na raspolaganju 252,6 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Provjerite sve natječaje i novosti vezane uz sektor ribarstva, poticaje i EU fondove na poveznici