Javno savjetovanje za Mjeru  Investicija u vinarije i marketing vina iz Vinske omotnice

Na Savjetovanju s javnošću našao se Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (Vinska omotnica).

Pravilnik o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Programa Vinske omotnice objavljen je u Narodnim novinama br.49/2015, dok je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika… objavljen u NN 73/2017.

Vlada Republike Hrvatske je svojim Zaključkom od 26. lipnja 2013. godine donijela Nacionalni programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Vinska omotnica) koji je doživio više izmjena, zaključno s izmjenama iz lipnja 2016. godine, sukladno  izmjenama EU zakonodavstva u pogledu potpora u sektoru vina.

Unutar Vinske omotnice provode se mjere

  1. Promidžba na tržištima trećih zemalja
  2. Restrukturiranje i konverzija vinograda
  3. Investicije u vinarije i marketing vina

Za svaku od navedenih mjera doneseni su zasebni Pravilnici te do sada već provedeni Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ova godina je  zadnja godina  petogodišnjeg  Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Vinske omotnice) a iskorištenost sredstava je vrlo slaba i nezadovoljavajuća.  Cilj Savjetovanja s javnošću vezano za Pravilnik Mjere investicija u vinarije i marketing vina je pribaviti mišljenje javnosti, primarno relevantne javnosti – potencijalnih prijavitelja i korisnika bespovratnih sredstava, a sve radi efikasnije provedbe ove mjere i Vinske omotnice u cjelini.