Objavljene izmjene Pravilnika za Mjeru 4 Podmjera 4.1. Programa ruralnog razvoja

Mjera 4 Podmjera 4.1. doživjela je nove izmjene pravilnika, koje se odnose na definiciju mladog poljoprivrednika, prihvatljivu ekonomsku veličinu za određene sektore, visinu bespovratne potpore koju korisnici mogu ostvariti, ograničenje troškova pripreme i provedbe projekta i druge odredbe.

Izmjene Pravilnika: U Narodnim novinama br. 9/2018  od 26.1.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.1 “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”.

Izmjene se između ostalog, odnose na definiciju pojma “mladi poljoprivrednik”. Mladi poljoprivrednik je i dalje definiran kao  osoba koja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine.

No po do sada važećem Pravilniku mladi poljoprivrednik je osoba na poljoprivrednom gospodarstvu ima status nositelja/odgovorne osobe unutar 5 (pet) godina od datuma podnošenja zahtjeva za potporu dok se Izmjenama Pravilnika  dodaje i mogućnost da mladi poljoprivrednik po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja / odgovorne osobe.

U slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik u smislu Podmjere 4.1. je odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, što ostaje neizmijenjeno.

Nadalje, ekonomska veličina OPG-a, odnosno poljoprivrednog gospodarstva za Podmjeru 4.1. određena je starim Pravilnikom na minimalno  6.000 eura za sektoru voća i povrća  te minimalno 8.000 eura za ostale sektore, dok novi Pravilnik sektor cvijeća ubraja u kategoriju za koju je potrebna ekonomska veličina 6.000 eura, zajedno sa sektorima voća i povrća.

Troškovi pripreme i/ili provedbe projekta umjesto 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura sada su prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna.

Dodan je i novi članak koji određuje moguću visinu potpore u podmjeri 4.1. pa tako vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu.

Korisnici čiji je zbroj  prometa kroz tri prethodne godine manji od  100.000 eura  kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 eura.

Kod obveznika poreza na dohodak vrijednost prometa jednaka je iznosu ukupnih primitaka, dok je kod obveznika poreza na dobit vrijednost prometa jednaka iznosu ukupnih prihoda.

Većina ostalih izmjena odnosi se na proceduralne detalje, u fazi podnošenja zahtjeva, administrativne provjere, ocjenjivanja projekta, izdavanja odluke i drugih faza postupka dodjele potpore.

Originalni dokument potražite na poveznici:

NN 9/2018 (26.1.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.