Dobre vijesti za mlade poljoprivrednike: Duplo više novca za drugi natječaj iz podmjere 6.1.1.

Zbog iznimnog interesa mladih poljoporivrednika i vrlo kvalitetnih projekata pristiglih na drugi natječaj u okviru Mjere 6,  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, donijela je odluku o povećanju raspoloživih sredstava za 2. natječaj za operaciju 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.

Odlukom koju je 22.prosinca donijela Agencija uz odobrenje Ministarstva poljoprivede  povećavaju se raspoloživa sredstva za potporu mladim poljoprivrednicima sa predviđenih 75 milijuna kuna na 131 milijun kuna, što je iznos dostatan za financiranje  oko 350 projekata. Od navedenog iznosa od 131 milijun kuna 90% dolazi iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U okviru podmjere 6.1.1.ovog natječaja mladi poljoprivrednici mogu ostvariti 50.000 eura bespovratne potpore, za  100% iznosa za razna ulaganja u svoje poslovanje; primjerice:  kupnja životinja, bilja, sadnog materijala i zemljišta, podizanje višegodišnjih nasada; građenje i opremanje objekata za proizvodnju ili preradu poljoprivrednih proizvoda te prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu; kupnju mehanizacije, strojeva i opreme i sl.

Na poveznici provjerite uvjete, pripremite se na vrijeme i prijavite svoj projekt na naredni natječaj.

Privremenu rang listu za   natječaj iz Podmjere 6.1.1. za mlade poljoprivrednike pogledajte na poveznici:

Privremena Rang Lista 6.1.1 2. natjecaj

Nakon odobrenja projekta mladi poljoprivrednici kojem je izdana pozitivna odluka o dodjeli sredstava  može odmah zatražiti isplatu prve rate, dakle i prije nego što krene s ulaganjima na gospodarstvu.

Uskoro se očekuje izdavanje odluka, a zatim i raspisivanje novog natječaja iz podmjere 6.1. Treba li Vam stručna pomoć za oblikovanje projekta iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. , izradu poslovnog plana i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta, sve informacije zatražite na Kontakt. Konzultantske usluge uračunavaju se u troškove projekta i mogu se uvrstiti u bespovratnu potporu.

Smisao ove mjere je generacijska obnova, pa se potpora odobrava mladim poljoprivrednicima.

Pojam mladi poljoprivrednik u podmjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. podrazumijeva  i posjedovanje odgovarajućih stručnih znanja (srednja, viša ili visoka škola iz područja poljoprivrede ili veterine ili završen tečaj iz ovog područja + 2 godine iskustva u poljoprivedi).

Uvjete stručnih znanja korisnik također ne mora imati u trenutku podnošenja prijave na natječaj. 

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu   od 8.000 eura do 49.999 eura.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje izmjenu Natječaja za provedbu tipa Operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.
Izmjena se isključivo odnosi na povećanje ukupno raspoloživih sredstava potpore navedene u Natječaju, a dostupna je ovdje.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Izmjena natječaja za provedbu tipa Operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.