Prijavite se i ostvarite 100% bespovratne potpore za svoje ulaganje

U ponedjeljak 2. listopada započelo je zaprimanje zahtjeva za bespovratna sredstva iz podmjere 5.2., tip operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«.

Produljen rok za prijave na podmjeru 5.2.

Korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik u poljoprivrednih gospodarstava, čije je su poljoprivredne površine, objekti ili oprema uslijed elemenarnih nepogoda pretrpjeli više od 30%  štete.

Prijavite se i ostvarite bespovratnu potporu u visini 100% prihvatljivog ulaganja.

Saznajte više na poveznici