Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I.

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda.

Sažetak Poziva

Opći cilj  Poziva je: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi

  • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
  • Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • udruge
  • zaklade
  • ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe/ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i registrirane u Republici Hrvatskoj.

Iznos bespovratne potpore

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.